FANDOM


Bản đồ Sự Kiện

Số.653 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

600

Icon Gun Hỏa lực

70

Icon Armor Giáp

100

Icon Torpedo Ngư lôi

88

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

60

Icon Aircraft Sức chứa

36

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Supply Depot Princess 653 Full

Số.654 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

600

Icon Gun Hỏa lực

90

Icon Armor Giáp

130

Icon Torpedo Ngư lôi

98

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

70

Icon Aircraft Sức chứa

48

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Supply Depot Princess 653 Full

Số.655 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

600

Icon Gun Hỏa lực

130

Icon Armor Giáp

160

Icon Torpedo Ngư lôi

118

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

80

Icon Aircraft Sức chứa

72

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
BBV Supply Depot Princess 653 Full

Số.656 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

380

Icon Gun Hỏa lực

130

Icon Armor Giáp

130

Icon Torpedo Ngư lôi

88

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

70

Icon Aircraft Sức chứa

48

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Full

Số.657 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

430

Icon Gun Hỏa lực

160

Icon Armor Giáp

160

Icon Torpedo Ngư lôi

98

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

80

Icon Aircraft Sức chứa

72

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Full

Số.658 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

480

Icon Gun Hỏa lực

190

Icon Armor Giáp

190

Icon Torpedo Ngư lôi

118

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

90

Icon Aircraft Sức chứa

96

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
アツメタ…ブッシ…ハ……ヤラセハ……シナイ……ッ!

マタ…キタノカ……。 モウ……カエレッ…ヨォ………!(Damaged)

Nhiên liệu của ta... Ta sẽ không để... các ngươi có nó..!!

Ngươi vẫn đến đây sao?... Cút về đi...!! (Damaged)

Tấn công
Play
Play
フフッ…ヤッテシマエ…。カエリウチダ!

イカシテカエスナ…。シズメ…シズメェェッ!(Damaged)

Hehe... Đốt cháy chúng đi... Phản công!!

Ta sẽ không để ngươi sống sót... Chìm đi... CHÌM ĐI! (Damaged)

Bị tấn công
Play
Play
イタイ…ヤメロッ!…モエテシマウ…

ヤメロヨ…。セッカクアツメタノニ…モエテシマウ…。ヤメロォッ!(Damaged)

Đau quá... Dừng lại!... Nó sẽ cháy mất...

Dừng lại đi... Nhiên liệu mà ta vất vả để có... sẽ cháy mất... DỪNG LẠI ĐI! (Damaged)

Nhắc tới thùng dầu của ẻm ~
Chìm
Play
モヤスノハヤメテ…。セッカク……アツメタノニ…。アッ……デモ…モエルホノオ……ナンダカ…綺麗だ。 Đừng đốt nhiên liệu của bọn ta nữa... Bọn ta... đã thu thập rất nhiều... Ahh... nhưng mà... ngọn lửa đang rực cháy kia... tại sao... lại đẹp đến thế.


Giới thiệu

Cô ấy là boss đầu tiên:

  • Có thể phóng torp.
  • Có Final Form HP ít hơn Standard Form.
  • Đeo kính. (Megane fetish không giỡn được đâu).
  • Đã được xác nhận là một NEET (Mời thỉnh bác GG để biết thêm chi tiết).

Xuất hiện đầu tiên tại bản đồ E-2 Winter Event 2016 với tư cách là boss.

Xuất hiện tại bản đồ 6-4 với Isolated Island Princess với tư cách là tàu support.

Xuất hiện tại bản đồ E-2 Spring Event 2016 với tư cách là boss, và E-6, E-7 Spring Event 2016 với tư cách là tàu support.

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên