FANDOM


Cỡ nòng pháo là gì? Tại sao tôi phải quan tâm?

Trước bản cập nhật ngày 28/7/2014, FBB như lớp Kongou không thể trang bị đạn xuyên giáp như là Đạn xuyên giáp Kiểu 91 hoặc Đạn xuyên giáp Kiểu 1. Chính vì thế, đã sinh ra phong trào trang bị 3 Pháo 3 nòng 46cm cho lớp Kongou để có thể gây ra nhiều sát thương. Trong bản cập nhật ngày 28/7/2014, tất cả FBB đã có thể trang bị đạn xuyên giáp, nhưng để cho game cân bằng hơn, nhà phát triển đã đưa ra một khái niệm mới: Cỡ nòng pháoCơ chế tăng độ chính xác khi trang bị đúng loại nòng pháo phù hợp với loại tàu đó trong thực tế, và ngược lại. Ngoài ra, cơ chế nòng pháo phù hợp này không bị ảnh hưởng bởi Sĩ khí hoặc Hạm đội liên hợp, nên cơ chế này nên được áp dụng càng nhiều càng tốt.

Hạm đội dưới biển sâu KHÔNG được hưởng cơ chế này.

Vào một số bản cập nhật sau, cơ chế cỡ nòng pháo đã được áp dụng cho cả CA(V) và CL(T).

Dưới đây sẽ là phần tổng hợp các hệ quả và yếu tố quyết định cơ chế nòng pháo trên các loại tàu khác nhau.


Thiết giáp hạm

Các cỡ nòng pháo đối với thiết giáp hạm

Thiết giáp hạm nhận được thêm (bonus) chính xác nếu pháo chính vừa và chịu phạt (penalty) giảm chính xác nếu pháo chính quá tải.[1] Độ lớn bonus/penalty nhận lấy phụ thuộc vào lớp thiết giáp hạm, cỡ nòng và loại pháo cùng với việc đó là ban ngày hay đêm.

Gun Class Class A Class B Class C Class Y Class D Class E Class Z
Ship Class 35.6cm

P35.6cm
Dazzle
38cmK
38.1cmMKI
38.1cmMKI/N

381mm

381mmK

41cm

P41cm

16inch

GFCS

P46cm 46cm P51cm
Lượt Ngày Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm
Kongou Class +7 -2 0 -5 -5 -7 -10 N/A
Bismarck Class +4 +1 0 -5 -5 -7 -10 N/A
Vittorio Veneto Class +4 +1 0 -5 -5 -7 -10 N/A
Iowa Class +4 -2 0 -5 0 -7 -10 N/A
Queen Elizabeth Class +4 +2 0 +2 +2 -3 -7 N/A
Ise Class (Base) ?? ?? ?? ?? ?? ?? N/A
Ise Class (Kai) +4 +2 0 +2 +2 -3 -5 -7 -8 N/A
Fusou Class (Base) ?? ?? ?? ?? ?? ?? N/A
Fusou Class (Kai/Kai Ni) +4 +2 0 +2 +2 -3 -5 -7 -8 N/A
Nagato Class +2 +2 0 +2 +2 -3 -7 0
Yamato Class 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú: Cơ chế ảnh hưởng cỡ nòng vẫn còn đang được nghiên cứu, vì thế các giá trị chưa phải là chính xác tuyệt đối và có thể thay đổi.
Bảng trên thống kê ước tính độ chính xác bonus dựa trên trường hợp mang một pháo chính.
Đối với kanmusu đã kết hôn, mang pháo quá tải thì hình phạt giảm đi 40% (Kongou đã kết hôn mang 46cm nhận penalty -6 Icon Hit thay vì -10 Icon Hit).
Càng nhiều pháo cùng loại được dùng, bonus/penalty được tính bằng căn bậc 2 nhân với chỉ số bonus/penalty cơ bản khi mang 1 pháo. (Kongou-class mang 2 pháo loại A-class cho ví dụ, sẽ là √2 x 7 = 9.89949493659 Icon Hit)
Nếu mang pháo khác loại, cộng 2 chỉ số bonus/penalty lại với nhau. (Kongou mang chung 35.6cm và 41cm cho ví dụ, sẽ là 7 - 5 = 2 Icon Hit.

Last Updated: March 6th 2017

Ghi chú

  • Lớp Fusou khi chuyển đổi thành Kai-2 thì cũng trở thành BBV, nên cơ chế pháo phù hợp bị thay đổi.
  • Trong game, Nagato Kai và Yamato là hai tàu duy nhất trang bị được Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu. Trên thực tế, mẫu pháo này mới chỉ được thiết kế chứ chưa được đưa vào sản xuất đại trà, và nó cũng quá nặng để có thể được trang bị trên Nagato Kai. Tuy nhiên nhà phát triển đã không trừ điểm chính xác của Nagato khi đang trang bị nòng pháo này.

Tuần dương hạm hạng nặng

CA(V) chỉ cần trang bị một pháo là đã có thể được nhận thưởng độ chính xác từ cơ chế nòng pháo phù hợp, và cũng không bị trừ độ chính xác do trang bị quá nhiều nòng pháo hoặc nòng pháo không phù hợp. CA(V) được tăng khoảng 10% độ chính xác trong Dạ Chiến với cơ chế này. Lưu ý rằng độ chính xác cũng được tăng cho cả đòn đánh dùng ngư lôi.

Các kết quả thu thập được cho thấy với 2 loại nòng pháo sau, CA(V) được hưởng thêm 10% độ chính xác:

Các loại pháo sau không cho thêm độ chính xác:

Tuần dương hạm hạng nhẹ

Tuần dương hạm hạng nhẹ, tuần dương hạm luyện tập, ngư lôi tuần dương hạm nếu sử dụng loại súng phù hợp sẽ được tăng thêm độ chính xác và sát thương. Giống như CA(V), CL(T) không bị trừ độ chính xác do trang bị quá nhiều nòng pháo hoặc nòng pháo không phù hợp. Tuy nhiên, CL(T) cần được trang bị HAI nòng pháo nếu muốn được cộng thêm độ chính xác. Trang bị thêm pháo KHÔNG làm tăng độ chính xác cộng thêm.

Hỏa lực

Tuần dương hạm hạng nhẹ, tuần dương hạm luyện tập, ngư lôi tuần dương hạm được cộng thêm hỏa lực khi trang bị các loại pháo sau:

Công thức tính hỏa lực cộng thêm:

  • Hỏa lực cộng thêm= √Số pháo phù hợp đơn nòng + 2 × √Số pháo phù hợp nòng đôi

Độ chính xác

Cho đến nay, rất ít thử nghiệm được tiến hành để nghiên cứu tác dụng của cỡ nòng pháo phù hợp đối với độ chính xác của tuần dương hạm hạng nhẹ cho nên tất cả thông tin trong mục này không mang tính tổng quát và có thể bị thay thế bởi các nghiên cứu mới hơn bất cứ khi nào có thể.

Các loại súng tăng chính xác khi trang bị cho CL đã được xác nhận:

Các loại súng tăng chính xác khi trang bị cho CLT đã được xác nhận:

Còn lại vẫn chưa được thử nghiệm đầy đủ.

Chưa thể bác bỏ khả năng tỉ lệ chính xác cộng thêm khác nhau giữa từng lớp tàu.

Lưu ý khi sử dụng cơ chế

Đối với CL

Vậy tôi nên dùng loại súng nào với CL thì phù hợp nhất? CL có thể dùng được các loại súng như là Pháo đơn 14cm Pháo 2 nòng 14cm, Pháo đơn 15.2cm, Pháo 2 nòng 15.2cm, Pháo 2 nòng 15.2cm Kai, Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ), Pháo 3 nòng 15.5cm (chính), Pháo 2 nòng 20.3cm, Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2), Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3), Pháo 2 nòng 20.3cm SKC34Pháo 2 nòng 203mm/53.

Tuy nhiên, bạn không nên trang bị bất kỳ Pháo đơn 14cm, Pháo 2 nòng 14cm, Pháo đơn 15.2cm vì chúng rất vô dụng, ngay cả khi được cộng thêm sát thương và độ chính xác (sát thương công thêm khi trang bị 2 pháo đơn là √2 = 1.4 -> làm tròn xuống 1).

Pháo 2 nòng 203mm/53 cũng nên bỏ qua vì nó bị trừ độ chính xác.

Pháo 3 nòng 15.5cm (chính) chỉ cho thêm 1 điểm chính xác so với Pháo 2 nòng 20.3cm thường, nên nếu bạn muốn giữ lại thì chỉ nên dùng trên CL, nhưng nếu bạn đã có vài cái Pháo 2 nòng 15.2cm rồi thì có thể bỏ qua cái này.

Các loại pháo phụ như Pháo đơn 15.2cm, Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ)Pháo tốc xạ 3 nòng OTO 152mm, mặc dù đôi lúc có thể hữu dụng, nhưng nó không cho CL thực hiện Xạ kích quan sát.

Với trường hợp CL(T) không thực hiện được Xạ kích quan sát, thì bạn nên trang bị cho tàu của mình các loại trang bị theo thứ tự về chỉ số như sau: Pháo 2 nòng 15.2cm Kai > Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3) > Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2) > Pháo 2 nòng 15.2cm > Pháo tốc xạ 3 nòng OTO 152mm > Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ) > Pháo 2 nòng 20.3cm = Pháo 3 nòng 15.5cm (chính)

Với trường hợp CL thực hiện được Xạ kích quan sát thì bạn chỉ cần bỏ qua các loại pháo phụ ở trên. Pháo 2 nòng 15.2cm có thể được lựa chọn nếu bạn thích độ chính xác hơn là sát thương.

Đối với CA

Với CA, những trang bị nên dùng còn ít hơn. Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3) > Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2) > Pháo 2 nòng 20.3cm > Pháo 3 nòng 15.5cm (chính).

Vì chỉ có Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)Pháo 2 nòng 20.3cm nên bạn nên trang bị ít nhất một trong hai pháo này khi dự định tham gia Dạ Chiến.

Tài liệu tham khảo

  1.  https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/493648336142876674
  2.  https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/380238803090145280
  3.  重巡主砲夜戦補正検証
  4. ↑ 4.0 4.1 4.2 巡洋艦主砲【フィット補正】
  5. ↑ 5.0 5.1 軽巡フィット命中検証

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.