FANDOM


Phon.gif(50 × 50 điểm ảnh, kích thước tập tin: 10 kB, kiểu MIME: image/gif, có lặp, 11 khung ảnh, 7,5s)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:56, ngày 26 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:56, ngày 26 tháng 4 năm 201550 × 50 (10 kB)YA-HALLO (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên