FANDOM


Đây là chuyên mục về những thông tin ngoài lề có liên quan tới Kantai Collection. Bạn có thể thoải mái viết về bất kì chủ đề trên trời dưới biển gì tuỳ thích, miễn là nó phải có liên quan gì đó tới game hoặc các sản phẩm khác cùng nhãn hiệu.

Các bài viết sẽ được viết dưới dạng blog và phải có tag [[Category:Thông tin bên lề]] ở mỗi bài viết để danh sách tự cập nhật (thích bỏ vào chỗ nào cũng được vì nó sẽ không hiển thị trên bài).

Danh sách

Tạo blog

Thông tin bên lề

Xem thêm >

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.