FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 12 tháng 09 2017
Kế tiếp: 29 tháng 09 2017 11 - 20:30 JST
Thời gian tới lần bảo trì tiếp theo:
Thông tin cập nhật sắp tới
Sự kiện cá thu đao


Những cập nhật gần đây

12-09-2017
 • Sự kiện mùa hè kết thúc
 • CGs áo tắm, lời thoại mùa hè chấm dứt.
 • CGs Yakuta moiws: Kamoi, Libeccio, Yura kai ni, Etorofu, Matsuwa
 • Isokaze có CG cá thu đao
 • Lời thoại mùa thu dành cho Asakaze, Matsukaze, Hatakaze, Amagiri, Sagiri, Ark Royal và Richelieu, ....
 • Làm mới shop nội thất. Cập nhật nội thất mới: 長月の床(Nagatsuki's floor), 長月の壁紙(Nagatsuki's wallpaper), 長月の秋窓(Nagatsuki's Autumn window), 月夜海(つきよみ)の蓄音機(Tsukiyomi's phonograph)
 • BGM mới 月夜海
 • Pháo 3 nòng 15.2cm
  Pháo 3 nòng 15.2cm
  15.2cm Triple Gun Mount 247 Card
  Pháo phụ
  Icon Gun+6, Icon AA+1 Icon Hit+3, Icon Range Trung bình
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  đã có thể nâng cấp.
  • F6F-3
   F6F-3
   F6F-3 205 Card
   Máy bay tiêm kích
   Icon Gun+1 Icon AA+8 Icon Evasion+2 Icon Hit+1 Icon LOS+1
   Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   F6F-5
   F6F-5
   F6F-5 206 Card
   Máy bay tiêm kích
   Icon Gun+1 Icon AA+10 Icon Hit+1 Icon Evasion+3 Icon LOS+1
   Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   đã có thể nâng cấp. Chúng có thể nâng cấp trở thành Tiêm kích đêm bằng quest.
   • Trang bị mới : Bản mẫu:TBF, Bản mẫu:TBM-3D , 航空作戦支援装備/要員「夜間作戦航空要員」(Aerial combat support personnel "night battle aerial personnel"), 航空作戦支援装備/要員「夜間作戦航空要員+熟練甲板員」(Aerial combat support personnel "night battle aerial personnel + skilled deck member"),. Các trang bị trên có thể lấy thông qua chuỗi quest liên quan đến Saratoga Mk.II .
   • New quests including: 精強「任務部隊」を編成せよ!, 輸送部隊の練度向上に務めよ!, 夜戦型艦上戦闘機の開発 , 夜間作戦型艦上攻撃機の開発 , 精強大型航空母艦、抜錨!, etc.
   • Mẫu hạm đêm Saratoga Mk.II.Yêu cầu 1 Blueprint
    Bản thiết kế
    Prototype Deck Catapult.
   • Saratoga Mk.II có thể chuyển đổi thành CVB Saratoga Mk.II Mod.2. Không yêu cầu bản thiết kế
   • Kamoi và Saratoga được đưa vào LSC. Cần một số điều kiện cụ thể để đóng Saratoga.
   • Cơ chế mới dành cho mẫu hạm「戦爆連合」カットイン(fighter-bomber combined cutin?).Với cách lắp trang bị phù hợp, Mẫu hạm bây giờ có thể thực hiện cut-in bằng má bay vào ban ngày . (Từ bây giờ một số mẫu hạm của phe Abyss cũng có thể cut-in)
   • Mẫu hạm đêm cùng với mẫu hạm trang bị đánh đêm cũng có thể thực hiện cut-in đêm.
   Chức năng này sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai
31-07-2017
 • Fumizuki kai ni.KHÔNG đòi hỏi Blueprint
  Bản thiết kế
  .
 • CG giới hạn về lễ hội Zuiun cho Fusou và Yamashiro
 • CG Yukata giới hạn cho: Fujinami, Asashimo, Ayanami, Shikinami, Furutaka
 • Phần CG Yukata còn lại sẽ được thêm vào ở lần cập nhật tiếp theo.
 • CG cơm chiên giới hạn cho Naganami
 • CG đồ bơi giới hạn dành cho: Mogami, Mikuma, Umikaze(có line mùa hè mới và sẽ drop ở summer event )
 • Thêm một số line mùa.
 • Làm mới của hàng nội thất. Cập nhật thêm : 文月の壁紙 , 文月の窓, 「日向」の掛け軸, 「伊勢」の掛け軸
 • Sửa lỗi liên quan đến Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
 • Quest C12 bị gỡ bỏ
 • Tất cả người chơi được tặng 1 Tiên nội thất nhân dịp Festival Zuiun.
 • Naka kai ni có line báo giờ và line Kai ni mới.
 • Buff chỉ số cho Naka kai ni(đối không tối đa, chống ngầm tối đa)
 • 2 quest mới: 精鋭「第二二駆逐隊」を再編成せよ!, 精鋭「第二二駆逐隊」出撃せよ!
 • Dev đang tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ mùa hè.
 • Lv tối đa của Kanmusu tăng lên từ 155 lên 165.
 • Quest mới:

精鋭「第二二駆逐隊」を再編成せよ!: Thiết lập 1 hạm đội có Fumizuki kai ni, Satsuki kai ni, Minazuki kai and Nagatsuki kai .

精鋭「第二二駆逐隊」出撃せよ!: S rank tại node boss 3-2 với Thủy lôi chiến đội ,trong đó phải cóFumizuki kai ni, Satsuki kai ni, Minazuki kai và Nagatsuki kai.
14-07-2017
 1. CG và lines mùa mưa kết thúc. Những CG mua mới mới (Fusou, Sazanami, Kamoi, etc) giờ có thể xem trong thư viện.
 2. Slot tàu tối đa tăng lên 340. Slot trang bị tối đa lên 1460.
 3. Làm mới shop nội thất. Có thêm nội thất mới: 夏の職人木製壁, 矢羽の壁紙, 金魚の高級壁紙
 4. The counterbar now has 日本茶勢(Japanese tea group) and summer mode.
 5. CG áo tắm cho khoảng 20 Kanmutsu. Trang phục giới hạn cũng được thêm cho : Commandant Teste, Ooyodo kai
 6. Mamiya và Irako có CG áo tắm. Có thể xem bằng cách click vào (Không cần sử dụng)
 7. Cả Akashi và Akashi NPC đều có CG mới.
 8. The Jukebox renews.
 9. Tiếp tục tăng stat cho : Sendai kai2(HP), Jintsuu kai2(HP, hỏa lực tối đa)
 10. Jintsuu kai2 có thêm lines K2 và lines báo giờ mới.
 11. Vài CG Yakuta. Sẽ có thêm ở bản cập nhật tiếp theo
 12. 5 quests mới: 海上通商航路の警戒を厳とせよ!, 民生産業への協力を継続せよ!, 新型戦闘糧食の試作, 強行輸送艦隊、抜錨!, 前線の航空偵察を実施せよ!
 13. Hiệu quả khi sử dụng cơm nắm được buff.
 14. Lương thực chiến đấu
  Lương thực chiến đấu
  Equipment145-1
  Lương thực chiến đấu
  Hồi phục tinh thần
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  nay đã có thể nâng cấp.
  1. Trang bị mới: 戦闘糧食(特別なおにぎり)(Combat ration(special onigiri)). Có thể có được bằng cách làm quest hoặc nâng cấp.
  2. Hayasui có CG giới hạn.
  3. Làm mới lời thoại trở về của Naganami và art của Erotofu Kai.
  4. Quest mới:
   • 海上通商航路の警戒を厳とせよ!: Hoàn thành: 警備任務(expedition 3), 対潜警戒任務(expedition 4), 海上護衛任務(expedition 5), 強行偵察任務(expedition 10). Đây là quest quý
   • 民生産業への協力を継続せよ!:Tháo dỡ 10 súng máy phòng không và chuẩn bị 15000 thép. Phần thưởng là 1 Medal và 1 Special order furniture shop
   • 新型戦闘糧食の試作 !: Chuẩn bị 2 Lương thực chiến đấu
    Lương thực chiến đấu
    Equipment145-1
    Lương thực chiến đấu
    Hồi phục tinh thần
    DD LHA
    CL CLT
    CA CAV
    BB BBV
    FBB AV
    CVL CV
    CVB AO
    SS SSV
    AS AR
    CT -
    , 800 dầu và 150 bauxite. Phần thưởng là món lương thực chiến đấu mới.
     • 強行輸送艦隊、抜錨!:Đến node N tại 1-6 2 lần trong đội hình có 2 BBV hoặc AO .Đây là quest quý.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.