FANDOM


# Hạng Tên Icon Gun Icon Torpedo Icon Dive Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Hit Icon Range Loại tàu Chế tạo Tác động Ghi chú
075 Thùng chuyên chở
Drum ドラム缶(輸送用)
0 0 0 0 0 0 0 0 DD, CL, AO, LHA, (C)AV Tăng tài nguyên nhận được tại các node tài nguyên khi đi sortie.
Thay đổi lộ trình trong một số map.
Cần cho một số expedition.
Trang bị có sẵn của Harusame Kai, phần thưởng của nhiệm vụ F11F12.
068 Thuyền Daihatsu
LandingCraft 大発動艇
DD, CL, LHA, AV, AO Không Tăng sát thương lên boss mặt đất.
Tăng 5% tài nguyên nhận được khi đi expedition với mỗi tàu (tối đa 4 tàu trong cùng hạm đội). 5% sẽ được cộng thêm sau khi cộng thưởng từ Đại thành công
Trang bị có sẵn của Akitsu Maru, Abukuma K2, Kinu K2 và Ooshio K2.
166 ☆☆ Thuyền Daihatsu (T89MT&LF)
LandingCraft 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)
Tăng sát thương lên boss mặt đất.
Tăng 2% tài nguyên nhận được khi đi expedition với mỗi tàu (tối đa 4 tàu trong cùng hạm đội).
Có thể đổi lấy Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2.
Có hiệu quả với mục tiêu mặt đất hơn Thuyền Daihatsu.
193 ☆☆ Daihatsu đặc biệt
LandingCraft 特大発動艇
Tăng 7% tài nguyên nhận được khi đi expedition với mỗi tàu (tối đa 4 tàu trong cùng hạm đội).
167 ☆☆☆ Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2
LandingCraft 特二式内火艇
DD, CL, LHA, AV, AO, SS(V) Tăng sát thương lên boss mặt đất.
Tăng 1% tài nguyên nhận được khi đi expedition với mỗi tàu (tối đa 4 tàu trong cùng hạm đội).
Có thể nhận được bằng cách đổi Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội).

Các trang trong thể loại “Trang bị chuyên chở”

Thể loại này gồm trang sau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.