FANDOM


World 3-1: モーレイ海哨戒 Tuần tra biển Moray

3-1 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Steel.png
Exp 310 Tên mã モーレイ海哨戒
Nội dung 北方海域に艦隊を進出させ、モーレイ海を哨戒せよ!

Các điểm và những kẻ thù sẽ gặp

Ẩn/Hiện


Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵哨戒艦隊
Kiểu 1 Light Cruiser Ho Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg
B Steel.png +35 - 150
C
敵護衛空母群
Kiểu 1 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
AS+
216
AS
108
Kiểu 2 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
AS+
216
AS
108
Kiểu 3 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Echelon.jpg
AS+
216
AS
108
D
敵哨戒艦隊
Kiểu 1 Light Cruiser Ho Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg
E
敵北方侵攻艦隊
Boss Node
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteDestroyer Ha Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteTransport Wa Class Elite LineAhead.jpg
AS+
84
AS
42
Kiểu 2 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 3 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteTransport Wa Class Elite DoubleLine.jpg
F
敵護衛空母群
Kiểu 1 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
AS+
216
AS
108
Kiểu 2 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
Echelon.jpg
AS+
216
AS
108

Tàu có thể nhận được

Ẩn/Hiện


Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hàng nặng Thủy phi cơ hạm Hạng không mẫu hạm Thiết giáp hạm
A Fubuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Ayanami, Shikinami, Fumizuki, Samidare, Asashio, Ooshio, Michishio, Arashio, Arare, Kasumi, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka, Abukuma Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
C Fubuki, Murakumo, Isonami, Ayanami, Shikinami, Samidare, Ooshio, Michishio, Kagerou Tenryuu, Tatsuta, Tama, Isuzu, Natori, Yura, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Maya, Choukai Chiyoda, Chitose Kaga, Ryuujou, Jun'you, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
D Fubuki, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Akebono, Samidare, Asashio, Ooshio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

E

Shimakaze, Yukikaze, Fubuki, Shikinami, Asashio, Ooshio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kinu Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
F Fubuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Ayanami, Shikinami, Samidare, Asashio, Ooshio, Michishio, Arare, Kasumi, Kagerou, Shiranui Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Sendai Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

World 3-2: キス島沖 Bán đảo Kish

3-2 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Steel.png 25px-Furniture box small.png
Exp 320 Tên mã キス島撤退作戦
Nội dung 駆逐艦のみの高速艦隊で、敵艦隊に包囲された北方海域キス島に突入! 島の守備隊を無事収容せよ!

Hướng dẫn

Nếu muốn gặp Boss, hạm đội của bạn chỉ được phép có 5+ DD và 1- CL (Kỳ hạm phải là CL).

Mẹo

 • Tất cả khu trục hạm trong đội đều phải được nâng cấp, ít nhất cũng phải max chỉ số ngư lôi Icon Torpedo.png và giáp Icon Armor.png (trừ phòng không Icon AA.png). Cần thiết lập trang bị để có thể double attack.
 • Abukuma K2 và Isuzu K2 là hai CL tốt nhất để đi map này.
 • Hãy làm hạm đội của bạn "lấp lánh" trước khi đi, nó giống như cho tàu của bạn thêm 1 cái động cơ, giúp giảm thiệt hại đáng kể so với bình thường.
 • Chỉ nên dùng đội hình một hàng ngang LineAbreast.jpg ở các node trước Boss và đội hình một đường thẳng LineAhead.jpg tại Boss.
 • Nên đem theo búa hoặc nữ thần nếu không cảm thấy tự tin.
 • Node A là một nơi tuyệt vời để luyện cấp cho CA, BB, CV(L) và các tàu lv thấp. Cụ thể: Hướng dẫn lên cấp

Các điểm và những kẻ thù sẽ gặp

Ẩn/Hiện
Các điểm và những kẻ thù sẽ gặp
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình
A
敵水雷戦隊
Kiểu 1 Light Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha-ClassDestroyer Ro-ClassDestroyer Ro-Class LineAhead.jpg
Kiểu 2 Torpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi ClassTorpedo Cruiser Chi ClassDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ro-ClassDestroyer Ro-Class DoubleLine.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha-ClassDestroyer Ha-ClassDestroyer Ro-ClassDestroyer Ro-Class LineAhead.jpg
B Steel.png +50 - 150
C
敵空母機動部隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class EliteBattleship Ru Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite
Kiểu 3 Standard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ha Class Elite
D Nếu không có RADAR Lốc: Fuel.png -4 thanh
Nếu có RADAR Lốc: Fuel.png -2 thanh (hộp thoại nói là -4)
E
敵水雷戦隊
Kiểu 1 Light Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha-ClassDestroyer Ro-ClassDestroyer Ro-Class LineAhead.jpg
Kiểu 2 Torpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi ClassTorpedo Cruiser Chi ClassDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ro-ClassDestroyer Ro-Class DoubleLine.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha-ClassDestroyer Ha-ClassDestroyer Ro-ClassDestroyer Ro-Class LineAhead.jpg
F
敵水上打撃艦隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class EliteBattleship Ru Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Battleship Ru Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 3 Battleship Ru Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Echelon.jpg
G 25px-Furniture box small.png Hộp tiền nội thất (Nhỏ) +1
H
敵キス島包囲艦隊
Boss Node
Kiểu 1 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser To ClassDestroyer Ni ClassDestroyer Ni ClassTransport Wa Class EliteTransport Wa Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipLight Cruiser He Class EliteLight Cruiser To ClassDestroyer Ni ClassDestroyer Ni ClassTransport Wa Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class EliteTransport Ship Wa ClassTransport Ship Wa Class

Tàu có thể nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Hàng không mẫu hạm Thiết giáp hạm
A Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Ayanami, Shikinami, Sazanami, Ushio, Suzukaze, Asashio, Ooshio, Michishio, Arashio, Arare, Kasumi, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Hiyou, Jun'you, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
C Shimakaze, Hatsuyuki, Miyuki, Isonami, Ayanami, Suzukaze, Asashio, Michishio, Arashio, Arare, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Jun'you, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
E Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Ayanami, Suzukaze, Ooshio, Michishio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Nagara, Natori, Yura, Sendai Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Jun'you, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
F Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Shikinami, Suzukaze, Asashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tama, Kiso, Isuzu, Yura, Sendai, Jintsuu Mogami, Ashigara, Haguro, Maya, Choukai, Chikuma Chitose Souryuu, Hiyou Mutsu, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Yamashiro
H Yukikaze, Shimakaze, Asashio, Ooshio, Kagerou, Kuroshio, Naganami Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Nagato, Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

World 3-3: アルフォンシーノ方面 Hướng đến Alfonsino

3-3 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Furniture box (medium) Furniture box (large)
Exp 330 Tên mã アルフォンシーノ方面進出
Nội dung 空母2隻以上を擁する空母機動部隊を持って北方海域へ進出。 敵情の強行偵察を敢行せよ!

Hướng dẫn

 • Phải có 2+ CV(L) thì mới gặp Boss, còn không thì luôn đến B.

Mẹo

 • Bể tiền nội thất (node J có hộp vừa, node K có hộp lớn).
 • Mutsu (và cả pháo 41cm) có thể drop ở mọi node.

Các điểm và kẻ thù sẽ gặp

Ẩn/Hiện
Các điểm và kẻ thù sẽ gặp
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Light Cruiser He Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser He Class FlagshipLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg
B Không Radar Lốc: Fuel.png -4 thanh
Có Radar Lốc: Fuel.png -2 thanh
C
敵護衛空母群
Kiểu 1 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
AS+
216
AS
108
Kiểu 2 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite
AS+
216
AS
108
Kiểu 3 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite Echelon.jpg
AS+
216
AS
108
D
敵空母機動部隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteBattleship Ru Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ha Class Flagship DoubleLine.jpg
AS+
237
AS
119
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteBattleship Ru Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class Flagship
AS+
237
AS
119
Kiểu 3 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteBattleship Ru Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite
AS+
237
AS
119
E
敵護衛空母群
Kiểu 1 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
AS+
216
AS
108
Kiểu 2 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite
AS+
216
AS
108
Kiểu 3 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite Echelon.jpg
AS+
216
AS
108
F Không có Radar Lốc: Ammo.png -2 thanh
Có Radar Lốc: Ammo.png -1 thanh
G
深海棲艦泊地艦隊
Boss Node
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
162
AS
81
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
AS+
165
AS
83
Kiểu 3 Standard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ha Class Elite
AS+
162
AS
81
H Không có Radar Lốc: Ammo.png -3 thanh
Có Radar Lốc: Ammo.png -2 thanh
I
敵空母機動部隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteBattleship Ru Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ha Class Flagship DoubleLine.jpg
AS+
237
AS
119
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteBattleship Ru Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite
AS+
228
AS
114
J Furniture box (medium) Hộp tiền nội thất (Vừa) +1
K Furniture box (large) Hộp tiền nội thất (Lớn) +1

Tàu có thể nhận được

Ẩn/Hiện
Điểm Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Shimakaze, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Shikinami, Asashio, Ooshio, Michishio, Arashio, Arare, Kasumi, Kagerou, Shiranui, Kuroshio, Maikaze Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kuma, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou I-168 Mutsu, Ise, Hyuuga, Haruna, Fusou, Yamashiro
C Shimakaze, Miyuki, Murakumo, Shikinami, Ooshio, Kuroshio, Maikaze Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Yura, Naka Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Ryuujou, Shouhou I-168 Mutsu, Hyuuga, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
D Shimakaze, Isonami, Michishio, Arare, Kagerou, Maikaze Ooi, Tatsuta, Natori, Yura, Naka Mogami, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai Chitose, Chiyoda Hiyou, Jun'you, Shouhou I-168 Mutsu, Ise, Fusou
E Shimakaze, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Asashio, Ooshio, Arashio, Arare, Kagerou, Maikaze Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kuma, Tama, Kiso, Isuzu, Sendai, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Ryuujou, Hiyou, Shouhou I-168 Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Fusou, Yamashiro
G Shimakaze, Yukikaze, Asashio, Ooshio, Kagerou, Kuroshio, Yayoi, Hamakaze, Maikaze, Yamagumo Sendai Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma, Kinugasa Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou I-168, I-58 Nagato, Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
I Shimakaze, Hatsuyuki, Murakumo, Isonami, Shikinami, Asashio, Michishio, Arashio, Kagerou, Kuroshio, Maikaze Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kuma , Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Tone, Choukai Chitose Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou I-168 Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Fusou, Yamashiro

World 3-4: 北方海域全域 Toàn bộ vùng biển phía Bắc

3-4 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên 25px-Bauxite.png Furniture box (medium) Furniture box (large)
Exp 350 Tên mã 北方海域艦隊決戦
Nội dung 北方海域奥地に敵艦隊の大規模泊地を発見!我が艦隊の総力を 挙げてこれを撃滅せよ!

Hướng dẫn

 • Không có luật đi. Lộ trình được chọn ngẫu nhiên.
 • Một trong số các map khó nhằn nhất game. Một khi đã qua node đầu tiên thì đi đâu cũng gặp Flagship BB và/hoặc Elite BB (riêng node Boss có khả năng không gặp BB).
 • Hạm đội khuyên dùng: 4 BB + 2 CV (có thể sử dụng nhiều CV hơn để tăng khả năng ném bom đầu trận, đồng nghĩa với việc tốn bau hơn).
  • Một vài điểm có AS khá cao cần 250~260 để đạt AS+ trên toàn map (5+ Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 trở lên đạt Aircraft Proficiency Gold Chevron.png có thể đủ AS+).
  • Sử dụng các máy bay chiến đấu tốt nhất để tăng khả năng ném bom của CV.
 • Cũng có thể dùng SS để clear map này nhưng đó cũng không phải một ý kiến hay vì ở đây có khá nhiều CL vàng lắp sonar và bom chống ngầm tới tận răng, rủi ro khá cao.

Các điểm và những kẻ thù sẽ gặp

Ẩn/Hiện
Các điểm và những kẻ thù sẽ gặp
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵哨戒艦隊
Kiểu 1 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser He Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAbreast.jpg
B
敵前衛艦隊
Pattern 1 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
AS+
81
AS
41
Kiểu 2 Battleship Ru Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite
Kiểu 3 Battleship Ru Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite Echelon.jpg
AS+
144
AS
72
C Không Radar Lốc: Ammo.png -4 thanh
Có Radar Lốc: Ammo.png -3 thanh
D
深海棲艦泊地防衛艦隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ro-Class Flagship LineAhead.jpg
AS+
246
AS
123
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class Flagship
AS+
246
AS
123
E
深海棲艦北方艦隊中枢
Boss Node
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class Elite LineAhead.jpg
AS+
168
AS
84
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class Elite
AS+
168
AS
84
Kiểu 3 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser To Class Elite
AS+
168
AS
84
F
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Battleship Ru Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite Echelon.jpg
AS+
144
AS
72
Kiểu 3 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
AS+
81
AS
41
G Bauxite.png + 50 - 150
H
深海棲艦水上打撃艦隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteBattleship Ru Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class Flagship DoubleLine.jpg
PKiểu 2 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ha Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite
PKiểu 3 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ha Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite
I
深海棲艦泊地防衛艦隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ro-Class Flagship LineAhead.jpg
AS+
246
AS
123
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite
AS+
246
AS
123
J
敵哨戒艦隊
Kiểu 1 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser He Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAbreast.jpg
K Khôngt Radar Lốc: Fuel.png -4 thanh
Có Radar Lốc: Fuel.png -3 thanh
L
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite Echelon.jpg
AS+
144
AS
72
Kiểu 2 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
AS+
81
AS
41
Kiểu 3 Battleship Ru Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ha Class Elite
M Furniture box (medium) Hộp tiền nội thất (Vừa) + 1
N
深海棲艦泊地防衛艦隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
AS+
246
AS
123
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ro-Class Flagship
AS+
246
AS
123
Kiểu 3 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ha Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite
AS+
246
AS
123
O Furniture box (large) Hộp tiền nội thất (Lớn) + 1

Tàu có thể nhận được

Ẩn/Hiện
Điểm Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Tàu ngầm tiếp tế Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Shimakaze, Miyuki, Ayanami, Shikinami, Asashio, Ooshio, Arare, Kasumi, Kagerou, Shiranui Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kiso, Natori, Yura, Jintsuu, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone Chitose Kaga, Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
B Shimakaze, Murakumo, Shikinami, Asashio, Arashio, Arare, Kuroshio Ooi, Tenryuu, Tatsuta, Yura, Naka Nachi, Ashigara, Atago, Maya, Chikuma, Choukai Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Jun'you Mutsu, Ise, Hyuuga, Haruna, Kirishima
D Shimakaze, Kagerou Tatsuta, Sendai Mogami, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Chikuma Chitose Kaga, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Shouhou Mutsu, Kongou, Hiei, Kirishima, Fusou
E Yukikaze, Murakumo, Asashio, Ooshio, Kagerou, Kuroshio, Hatsukaze, Uzuki Kitakami, Tenryuu Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma, Kinugasa Taigei Akagi, Kaga,Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou I-58, I-168 Nagato, Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
F Shimakaze, Murakumo, Shikinami, Ooshio, Arashio,

Kagerou, Shiranui, Kuroshio

Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Isuzu, Natori, Jintsuu, Naka Mogami, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Choukai, Tone, Chikuma Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Shouhou Mutsu, Ise, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
H Shimakaze, Miyuki, Murakumo, Asashio, Arashio, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tatsuta, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Naka, Tama Mogami, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Maya, Choukai Chitose, Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Hiyou, Jun'you, Ryuujou Mutsu, Ise, Kongou, Haruna, Kirishima, Fusou
I Shimakaze, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Asashio, Arashio, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tenryuu, Isuzu, Naka Myoukou, Haguro, Takao, Atago, Chikuma Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Hiyou, Ryuujou Mutsu, Hyuuga, Kongou, Haruna, Kirishima, Fusou
J Shimakaze, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Asashio, Ooshio, Arashio, Kagerou, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Jintsuu, Naka Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Chikuma, Tone Chitose, Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou
L Shimakaze, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Ayanami, Asashio, Ooshio, Michishio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Ooi, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Jintsuu, Naka Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Fusou
N Shimakaze, Miyuki, Murakumo, Ayanami, Asashio, Ooshio, Arare, Kasumi, Kuroshio Ooi, Tenryuu, Isuzu, Yura Mogami, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Chikuma, Tone Chiyoda Kaga, Souryuu, Hiryuu, Hiyou Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Fusou

World 3-5 【Extra Operation】 北方AL海域 Vùng biển phía bắc AL

3-5 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Ammo.png
Exp 400 Tên mã 北方海域戦闘哨戒
Nội dung
Đường đi
Node Yêu cầu
Bắt đầu A
 • Luôn bắt đầu ở A nếu hạm đội có:
  • 3+ SS(V)
  • 1 CVL/CLT
  • 2+ (F)BB(V)
  • 3+ (F)BB(V)-CA(V)
 • Luôn bắt đầu ở B nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện:
  • Không đáp ứng được bất cứ điều kiện nào để đi đến A
  • không có SS(V), (F)BB(V), CV(L), CA(V), CLT, AV, AO
  • 1- CL, 4+ DD
 • Ngẫu nhiên nếu không đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên
B
A C
 • Luôn đến C nếu có:
  • 2+ CLT
  • 2+ CVL
  • 3 (F)BB(V)
  • 3+ CA(V)
 • Luôn đến E nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện:
  • 2+ DD, 1 CL
  • Không có CV(L)
  • ???
 • Luôn đến H nếu có:
  • 4+ SS(V)
  • 4+ CV(L)
  • 5+ CV(L)-(F)BB(V)
 • Luôn tới D nếu không đáp ứng được bất cứ điều kiện nào ở trên.
D
E
H
B E
 • Điều kiện để tới E:
  • Chắc chắn tới nếu có CV(L)
  • Khả năng rất cao nếu có (F)BB(V), LHA hoặc 2+ CA(V)
 • Luôn tới G nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện:
  • 2- CL
  • 5+ DD-CL-AV-SS-CT-AO
  • Không có (F)BB(V), LHA, CA(V), CV(L)
 • Ngẫu nhiên nếu không đáp ứng được tất cả các điều kiện trên.
G
E F Luôn luôn
F I
 • 4+ BB(V), CV(L) và LHA có khả năng cao tới I
 • Cần 1 lượng LoS nhất định để tới K
K
G J
 • Cần 1 lượng LoS nhất định để tới K (thấp hơn so với đường trên).
 • Còn lại tới J
K

Hướng dẫn

 • Cần đánh chìm kỳ hạm Boss 4 lần để hoàn thành.
 • LoS là 28 (formula 33 - 4x) để G đến K.
 • Đường dưới là nơi rất hiệu quả để train DD, chỉ cần đạt B rank là đã có 600 exp cho kỳ hạm và 400 exp cho những tàu còn lại; đi đôi với nó là rủi ro, dù DD của bạn có trang bị giáp đến tận răng thì vẫn bị rách như thường nếu ăn phải ngư lôi của địch ở giai đoạn phóng ngư lôi cuối trận.
 • Không khuyến khích đi đường giữa (A-E-F-K hoặc B-E-F-K) vì có 1 tàu ngầm của địch ở node E; như thế DD, CL(T), CAV, BBV bên mình phải chuyển hướng tấn công vào SS địch, tạo điều kiện cho tàu địch bắn nát phe mình.
 • Có 2 lựa chọn để đến Boss:
  • Đường trên (A-C-F-K)
   • 1 BB(V) + 1 CA(V) + 2 CLT + 2 CV
   • 3 CA(V) + 3 CV(B): nên trang bị đạn kiểu 3 Đạn phòng không cho CA(V).
   • 3 BB(V) + 3 SS(V)
   • 1 CVL + 3 CA(V) + 2 BB (nhiệm vụ B32)
   • 1 CVL + 1 CA(V) + 2 BB + 2 CLT (nhiệm vụ B32)
   • 2 BB + 3 CLT + 1 CVL (nhiệm vụ B32)
   • 1 CV + 3 CA(V) + 2 BB
   • 3 CV(B) + 3CLT (Máy bay: 5 máy bay chiến đấu, còn lại là máy bay thả ngư lôi và Saiun):
    • Ngư lôi có thể dọn địch khá nhanh, nhưng không đánh được Hoppou.
  • Đường dưới (B-G-K)
   • 2 AV + 2 CL + 2 DD
    • AV phải trang bị những Zuiun Thủy phi cơ mạnh nhất có thể (có Commandant Teste thì càng tốt), trang bị Kouhyouteki A Ngư lôi cho chị em Chitose hoặc Mizuho để có thể tiễn thêm nhiều địch. \
    • CL nên sử dụng Abukuma K2 và Yura K2, trang bị Kouhyouteki A Ngư lôi, nếu không có thể chọn CL nào có hỏa lực cao nhất trong cảng của bạn.
   • Tuy nhiên, la bàn có thể đẩy lên A, bạn sẽ phải vòng qua D trước khi đến B. Nếu điều đó xảy ra, bạn vẫn có thể chọn đi tiếp và đánh boss bình thường. Nhưng đường dài thì đồng nghĩa là bạn sẽ gia tăng nguy cơ rủi ro trước boss.
  • 1 CL + 5 DD
    • Nếu đạt yêu về LoS, đội hình này chắc chắn sẽ đến Boss.
    • Sparkling cho những DD lv thấp, nếu được hãy Sparkling cho toàn hạm đội. như thế giúp tăng cơ hội đến Boss mà chưa có tàu bị thiệt hại nặng.
   • 1 CAV + 1 CL + 4 DD
    • Vẫn có thế đến Boss nhờ la bàn, tuy nhiên cơ hội sống sót (không bị thiệt hại nặng) qua những trận đánh trước boss cao hơn.
    • Nếu bị đẩy lên node A hoặc E thì bạn nên thoát ra vào lại game, nhưng đừng lạm dụng cách này vì có thể bị ăn ban.
   • 1 AV + 1 CL + 4 DD
    • Không chắc chắn đến Boss, bù lại sẽ tăng điểm phòng không và thêm 1 quả ngư lôi để bắn ở đầu trận, khả năng qua G sẽ cao hơn.
    • Tất nhiên, nếu la bàn đưa bạn đến chỗ khác thì cũng làm như trên.
  • North-then-South route (A-D-B-G-K)
   • Đường này cho phép bạn mang được nhiều tàu mạnh hơn đường dưới, nhưng phải đi thêm 1 node nên sẽ giảm độ chính xác và khả năng né tránh của các bé khi vào node boss (Hiện nay chưa có nhiều người thử đường này nên đội hình có thể không chính xác).

Kẻ địch sẽ gặp

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực HQ LV. # Hạm đội địch Đội hình Air
A
北方前衛警戒部隊
100 và cao hơn 1 Light Cruiser Ho Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipBattleship Ta Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model LineAhead.jpg -
99 và thấp hơn 2 Light Cruiser Ho Class FlagshipBattleship Ta Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model -
tất cả Level 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipBattleship Ta Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model LineAhead.jpgDoubleLine.jpg -
B
北方増援部隊前衛A
85 và cao hơn 1 Light Cruiser He Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model LineAhead.jpg -
2 F Light Cruiser He Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model -
84 và thấp hơn 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi ClassDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model -
tất cả Level 4 Light Cruiser He Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi ClassDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model -
C
北方派遣任務部隊
90 và cao hơn 1 Standard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model Diamond.jpg
AS+ 336
AS 168
2 Standard Carrier Wo Class kai FlagshipStandard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model
AS+ 642
AS 321
89 và thấp hơn 3 Standard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model
AS+ 336
AS 168
4 Standard Carrier Wo Class kai FlagshipStandard Carrier Wo Class Flagship IIBattleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model
AS+ 642
AS 321
tất cả Level 5 Standard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model
AS+ 336
AS 168
D "Must be my imagination" (battle avoided)
E
北方遊撃部隊
85 và cao hơn 1 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late ModelSubmarine Ka Class FlagshipSubmarine Ka Class Elite DoubleLine.jpg -
2 F Light Carrier Nu Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late ModelSubmarine Ka Class Flagship
AS+ 69
AS 35
84 và thấp hơn 3 F Light Carrier Nu Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late ModelSubmarine Ka Class Flagship
AS+ 69
AS 35
All Level 4 Battleship Ru Class FlagshipBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late ModelSubmarine Ka Class Flagship -
F
北方AL泊地
85 và cao hơn 1 Northern PrincessEscort FortressEscort FortressHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model Diamond.jpg
AS+ 402
AS 201
2 Northern PrincessEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort Fortress
AS+ 663
AS 332
3 F Northern Princess Final FormEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort Fortress
AS+ 762
AS 381
84 và thấp hơn 4 Northern PrincessEscort FortressEscort FortressHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model
AS+ 390
AS 195
5 Northern PrincessEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort Fortress
AS+ 651
AS 326
6 F Northern Princess Final FormEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort FortressEscort Fortress
AS+ 750
AS 375
G
北方増援部隊前衛B
100+ 1 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model LineAhead.jpgDoubleLine.jpg -
2 F Light Carrier Nu Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model Diamond.jpg
AS+ 69
AS 35
99 và thấp hơn 3 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model LineAhead.jpg -
4 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model DoubleLine.jpg -
5 F Light Carrier Nu Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model Diamond.jpg
AS+ 69
AS 35
H "Must be my imagination" (battle avoided)
I Ammo.png + (number of drum canisters * 10?) + 50 (Chưa rõ số lượng tối đa)
J "Must be my imagination" (battle avoided)
K
北方増援部隊主力
90 và cao hơn 1 Light Cruiser Tsu ClassTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model DoubleLine.jpg -
2 F Light Cruiser Tsu ClassTransport Wa Class FlagshipTransport Wa Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipDestroyer Ni-Class Late ModelDestroyer Ni-Class Late Model LineAhead.jpg -
89- 3 Light Cruiser Tsu ClassTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model DoubleLine.jpg -
4 F Light Cruiser Tsu ClassTransport Wa Class FlagshipTransport Wa Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late Model LineAhead.jpg -
Mọi level 5 Light Cruiser Tsu ClassTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteBattleship Ta Class FlagshipDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model LineAhead.jpg -

Tàu có thể kiếm được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Hàng không mẫu hạm Thiết giáp hạm Tàu ngầm Khác
A Sazanami, Ushio, Akatsuki, Ikazuchi, Inazuma, Nenohi, Wakaba, Hatsushimo Tama, Kiso Nachi, Takao, Maya Ryuujou, Jun'you
B Akebono, Ushio, Nenohi, Wakaba, Hibiki, Sazanami, Inazuma Tama, Kinu, Abukuma Nachi, Takao, Maya Ryuujou, Jun'you
C Akebono, Ushio, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Hatsuharu, Wakaba, Hatsushimo, Uzuki Tama, Kiso, Kinu, Abukuma Nachi, Takao, Maya Ryuujou I-58, I-168, I-19
F Akebono, Sazanami, Ushio, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Hatsuharu, Nenohi, Wakaba, Tanikaze Tama, Kiso, Kinu, Abukuma Nachi, Takao, Maya Ryuujou, Jun'you I-8, I-19, I-168, Maruyu, I-58 Akashi
G Ushio, Hibiki, Ikazuchi, Hatsuharu, Nenohi, Hatsushimo, Tanikaze Tama, Kiso, Abukuma Nachi, Takao, Maya Ryuujou I-8, I-19, I-58, I-168
K Mochizuki, Fubuki, Akatsuki, Shimakaze, Amatsukaze, Hamakaze, Tanikaze, Akigumo, Yamagumo, Naganami, Kazagumo Tenryuu, Kuma, Kitakami, Ooi, Nagara, Sendai, Kinu, Abukuma Myoukou, Takao, Atago, Mogami, Tone, Chikuma, Kinugasa, Suzuya, Kumano Kaga, Houshou, Ryuujou, Hiyou, Jun'you, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro, Ise, Hyuuga I-8, I-19, I-58, I-168 Akashi

Liên kết

Bản đồ
World1icon.pngWorld 1: 鎮守府海域 World2icon.pngWorld 2: 南西諸島海域 World3icon.pngWorld 3: 北方海域

1-1 · 1-2 · 1-3 · 1-4 · 1-5 · 1-6

2-1  · 2-2 · 2-3 · 2-4 · 2-5

3-1 · 3-2 · 3-3 · 3-4 · 3-5

World4icon.pngWorld 4: 西方海域 World5icon.pngWorld 5: 南方海域 World6icon.pngWorld 6: 中部海域

4-1 · 4-2 · 4-3 · 4-4 · 4-5

5-1 · 5-2 · 5-3 · 5-4 · 5-5

6-1 · 6-2 · 6-3 · 6-4 · 6-5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên