Fandom

Kancolle Việt Wiki

World 4: 西方海域

768trang trong
wiki này
Add New Page
Bình luận1k Share

World 4-1: ジャム島攻略作戦 Trận chiến ở đảo Jam

4-1 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Fuel.png
Exp 310 Tên mã ジャム島攻略作戦
Nội dung 西方作戦の第一弾として、ジャム島攻略作戦を展開せよ! (対潜警戒を厳とせよ)

Hướng dẫn

 • B, G và H là khu vực có tàu ngầm !
 • Nếu có 2 DD hoặc hơn : E->F

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện


Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵哨戒艦隊
Kiểu 1 Heavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser He Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipLight Cruiser He Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
B
東方潜水艦隊
PKiểu 1 Submarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ni ClassDestroyer Ni Class Echelon.jpg LineAbreast.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class Echelon.jpg
C
東方艦隊
Kiểu 1 Battleship Ta Class EliteBattleship Ta ClassDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Battleship Ru Class EliteBattleship Ta ClassDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class Elite
Kiểu 3 Battleship Ru ClassBattleship Ta ClassDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class Elite
D
東方派遣艦隊
Boss Node
Pattern 1 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
AS+
144
AS
72
Pattern 2 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite Diamond.jpg
AS+
144
AS
72
E
敵水雷戦隊
Kiểu 1 Light Cruiser He Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
F Fuel.png +40 - 120
G
東方潜水艦隊
Kiểu 1 Submarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ni ClassDestroyer Ni Class Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class Echelon.jpg
H
東方潜水艦隊
Kiểu 1 Submarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer Ni ClassDestroyer Ni Class Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class Echelon.jpg
I
東方艦隊
Kiểu 1 Battleship Ta Class EliteBattleship Ta ClassDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Battleship Ru Class EliteBattleship Ta ClassDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class Elite
Kiểu 3 Battleship Ru ClassBattleship Ta ClassDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer I-Class Elite

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Fubuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Asashio, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
B Fubuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Asashio, Arashio, Ooshio, Shiranui Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Tone Chitose, Chiyoda Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
C Fubuki, Murakumo, Isonami, Shikinami, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Shigure, Asashio, Ooshio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka, Kinu Mogami, Kako, Haguro, Takao, Atago, Choukai, Chikuma, Ashigara Chitose, Chiyoda Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
D Yukikaze, Shimakaze Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Kinu, Abukuma, Yuubari Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Hiryuu, Houshou, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou I-168 Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
E Fubuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Asashio, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Maya, Choukai, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
G Shikinami, Murakumo, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Shigure, Asashio, Ooshio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Sendai, Naka Nachi, Ashigara, Haguro, Maya, Choukai, Tone, Mogami Chitose, Chiyoda Souryuu, Junyou Mutsu, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
H Fubuki, Shirayuki, Murakumo, Shikinami, Akatsuki, Ikazuchi, Inazuma, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Kako, Myoukou, Nachi, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Junyou, Houshou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
I Fubuki, Isonami, Ayanami, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Atago, Kako, Myoukou, Ashigara, Haguro, Maya, Choukai, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

World 4-2: カレー洋制圧戦 Curry Chiến dịch biển Ẩn Độ

4-2 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Steel.png
Exp 320 Tên mã カレー洋制圧戦
Nội dung カレー洋の制圧作戦を行う。 採掘地域を確保しつつ、カレー半島水域の敵艦隊を無力化せよ!

Hướng dẫn

 • Khu vực B có xoáy nước, hạm đội sẽ mất 20% số xăng hiện có nếu không có RADAR, còn có RADAR sẽ giảm 25 số xăng hiện có
 • Khu vực C và F là khu vực tàu ngầm !
 • Nếu có 2 hoặc hơn 2 khu trục hạm : A -> E, còn nếu không thì la bàn quay ngẫu nhiên.

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện


Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite
Kiểu 3 Light Cruiser Ho Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite DoubleLine.jpg
B Không Radar Maelstrom: Fuel.png - 20%
Có Radar Maelstrom: Fuel.png - 25
C
敵潜水教導艦隊
Kiểu 1 Submarine Yo Class EliteSubmarine Yo ClassSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassLight Cruiser He Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAbreast.jpg
Kiểu 2 Submarine Yo Class EliteSubmarine Yo ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser He Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite Echelon.jpg
Kiểu 3 Submarine Yo Class EliteSubmarine Yo ClassSubmarine Yo ClassSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
D
東方主力艦隊
Boss Node
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite LineAhead.jpg
AS+
84
AS
42
Kiểu 2 Battleship Ru Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
81
AS
41
Kiểu 3 Battleship Ru Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite Diamond.jpg
AS+
81
AS
41
E Steel.png +40 - 120
F
敵潜水教導艦隊
Kiểu 1 Submarine Yo Class EliteSubmarine Yo ClassSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassLight Cruiser He Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAbreast.jpg
Kiểu 2 Submarine Yo Class EliteSubmarine Yo ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser He Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite Echelon.jpg
Kiểu 3 Submarine Yo Class EliteSubmarine Yo ClassSubmarine Yo ClassSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
G Steel.png +20 - 60
H
敵空母機動部隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Diamond.jpg
AS+
165
AS
83
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite
AS+
225
AS
113
Kiểu 3 Light Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite
AS+
216
AS
108
I
敵補給船団
Kiểu 1 Transport Wa Class EliteTransport Ship Wa ClassTransport Ship Wa ClassHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Transport Wa Class EliteTransport Ship Wa ClassTransport Ship Wa ClassLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite
Kiểu 3 Light Cruiser He Class FlagshipTransport Ship Wa ClassTransport Ship Wa ClassLight Carrier Nu Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite Diamond.jpg

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Fubuki, Shirayuki, Mutsuki, Kisaragi, Akatsuki, Samidare, Murasame, Suzukaze, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Jintsuu, Naka Mogami, Furutaka, Kako, Aoba, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou,Soryuu Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
C Fubuki, Hatsuyuki, Akatsuki, Suzukaze, Kagerou, Kuroshio, Kisaragi Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Furutaka, Aoba, Nachi, Haguro, Maya Kaga, Souryuu, Hiyou, Junyou, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima
D Yukikaze, Shimakaze, Yuugumo, Yayoi,Urakaze Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Kinu, Abukuma, Yuubari Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Hiryuu, Houshou, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Zuihou, Shouhou I-58 Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
F Fubuki, Shirayuki, Hatsuyuki, Miyuki, Isonami, Mutsuki, Kisaragi, Akatsuki, Samidare, Murasame, Suzukaze, Kagerou, Shiranui Kitakami, Tenryuu, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Furutaka, Kako, Aoba, Nachi, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
H Fubuki, Shirayuki, Hatsuyuki, Miyuki, Isonami, Mutsuki, Kisaragi, Akatsuki, Samidare, Murasame, Suzukaze, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Furutaka, Kako, Aoba, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
I Fubuki, Shirayuki, Miyuki, Isonami, Mutsuki, Kisaragi, Samidare, Murasame, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka , Kinu Furutaka, Kako, Aoba, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Mogami Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Shouhou, Junyou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

World 4-3: リランカ島空襲 Đánh bom ở đảo Ri Lanka

4-3 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Fuel.png 25px-Bauxite.png
Exp 330 Tên mã リランカ島空襲
Nội dung 空母を伴った艦隊を編成し、リランカ島の敵母港に展開する敵艦隊を叩け!

Hướng dẫn

 • D,F và K là khu vực tàu ngầm !
 • Khu vực G luôn có 1 tàu ngầm trong hạm đội của địch !
 • Boss ở khu vực I có thể sẽ có 1 tàu ngầm !
 • Luật đi màn (dựa trên Kancolle Wikiwiki):
  • Có 2 hoặc hơn 2 khu trục hạm sẽ luôn luôn dẫn vào khu vực A (node có BB) . Có 0->1 khu khu trục hạm sẽ dẫn tới F hoặc J.
  • Phải có 2+ CAs ( CAV không được tính) để đi từ F -> G.
  • Hạm đội sẽ gồm 2 CA, 1 BB, 1 DD, 2 CV để vượt qua map với lv trung bình là 50.
  • Có 1 CAV/AV trở lên có thể sẽ luôn dẫn từ J -> K, còn không thì sẽ luôn J->F. 
  • Các kiểu sắp xếp khác sẽ luôn đi theo thứ tự Zig-zags ngẫu nhiên.
 • 4-3 là nơi tốt để DD/CL cày lv nhanh do có nhiều điểm tàu ngầm ( có 3 điểm tàu ngầm D,F và K) :
  • Cho DD/CL vào vị trí kì hạm (slot 1) và cho cô ấy cầm tất cả các trang bị tăng ASW để đảm bảo cô ấy luôn được MVP mỗi khu vực tàu ngầm. Lưu ý: vị trí kì hạm có thể không thường xuyên được MVP do BB/CVL/CLT trong hạm đội của bạn và còn dựa trên mỗi loại địch ở mỗi khu vực. 
  • 1 hạm đội có 0-1 DD và 0-1 CA luôn luôn dẫn bạn tới 2 khu vực tàu ngầm (F->K, F-> D)
  • Các mẫu sắp xếp:
   • Cày cấp cho kì hạm: 1 DD/CL + 1 BB + 2 CVL + 1 CLT + 1 SS. Có thể xem chi tiết tại đây
   • "thu hoạch" tàu ngầm : 1 CV + 1 BB + 1 CLT + 2 CL + 1 DD
  • Khi mới bắt đầu, có thể bạn sẽ tới khu vực J thay vì khu vực F. Nếu RNG-sama đưa bạn vào điểm J, dùng đội hình hàng dọc để BB/CVL/CLT có thể vô hiệu hóa BB/CAs/CV của địch càng sớm càng tốt . Các đội hình phòng thủ có thể nói là vô dụng ở đây !
  • Khi tới khu vực tàu ngầm, dùng đội hình ngang để tối đa hóa lượng thiệt hại gây ra lên tàu ngầm địch và kết thúc chuyến đi khi hoàn tất 2 khu vực tàu ngầm.

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Battleship Ta Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite
Kiểu 3 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Diamond.jpg
AS+
162
AS
81
B Fuel.png + 30-90
C Không Radar Maelstrom: Ammo.png -20
Có Radar Maelstrom: Ammo.png -20
D
敵潜水艦隊
Kiểu 1 Submarine Yo Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class Echelon.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassTransport Wa Class Elite LineAbreast.jpg
Kiểu 3 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser He Class Elite Echelon.jpg
E Bauxite.png + 50-150
F
敵潜水艦隊
Kiểu 1 Submarine Yo Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class Echelon.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser He Class Elite Echelon.jpg
Kiểu 3 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassTransport Wa Class Elite LineAbreast.jpg
G
敵空母機動部隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ha Class EliteSubmarine Ka Class Elite DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
AS+
168
AS
84
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ha Class EliteSubmarine Yo Class Elite Diamond.jpg
AS+
228
AS
114
H
敵支援艦隊
Kiểu 1 Battleship Ta Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
216
AS
108
Kiểu 2 Battleship Ta Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteStandard Carrier Wo Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
AS+
162
AS
81
I
東方主力艦隊
Boss Node
PKiểu 1 Battleship Ta Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Battleship Ta Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipSubmarine Yo Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Kiểu 3 Battleship Ta Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteSubmarine Yo Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Diamond.jpg
AS+
84
AS
42
J
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Battleship Ta Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite
Kiểu 3 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Diamond.jpg
AS+
144
AS
72
K
敵潜水艦隊
Kiểu 1 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteLight Cruiser He Class Elite Echelon.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassTransport Wa Class Elite LineAbreast.jpg
Kiểu 3 Submarine Yo Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class Echelon.jpgLineAbreast.jpg
L Không Radar Maelstrom: Fuel.png - 14-21
Có Radar Maelstrom: Fuel.png - 4-18
M
敵補給船団
Kiểu 1 Transport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteBattleship Ru Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
Kiểu 2 Transport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteStandard Carrier Wo Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite Diamond.jpg
AS+
84
AS
42
Kiểu 3 Transport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteHeavy Cruiser Ri Class FlagshipDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện


Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Tàu ngầm tiếp tế Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Akatsuki Naka, Kitakami, Tatsuta Furutaka, Myoukou, Aoba Junyou, Shouhou, Hiyou, Souryuu Hiei, Hyuuga, kirishima
D Inazuma, Ayanami, Hibiki, Shiranui, Shiratsuyu Natori, Kitakami, Tama, Naka, Jintsuu, Sendai, Yura, Kiso

Ashigara, Choukai, Furutaka, Chikuma, Kako, Nachi, Takao, Myoukou, Mogami

Chitose Houshou, Ryuujou, Souryuu

Haruna, Hyuuga, Ise, Kirishima

F

Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Murasame, Yuudachi, Shiratsuyu, Shirayuki, Kagerou, Shiranui

Tama, Naka, Kitakami, Kiso, Isuzu, Natori, Jintsuu, Sendai, Tenryuu, Tatsuta, Yura

Haguro, Furutaka, Kako, Myoukou, Maya, Aoba, Takao

Chitose, Chiyoda Houshou, Shouhou, Ryuujou, Junyou, Souryuu Fusou,
Yamashiro,
Hyuuga,
Kongo,
Kirishima,
Haruna
G Arare, Akatsuki, Inazuma, Shigure Naka, Natori Haguro Maya Houshou, Ryuujou
H Shikinami, Shiranui, Ayanami Kitakami, Jintsuu Haguro, Aoba Ise, Hyuuga
I Shimakaze Ooi, Kitakami, Isuzu, Kinu Mogami, Chikuma, Myoukou, Nachi, Kinugasa, Mikuma Shouhou, Junyou, Kaga, Souryuu Kongou, Hiei, Yamashiro, Kirishima, Haruna, Mutsu
J Ayanami, Shigure,Yuudachi Tenryuu, Kiso, Natori, Tama, Tatsuta, Sendai, Jintsuu Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Furutaka, Maya, Atago, Aoba Chiyoda Houshou, Shouhou, Junyou, Ryuujou Souryuu Fusou,
Yamashiro, Ise,
Hyuuga,
Kirishima,
Haruna
K Hibiki, Yuudachi, Shikinami, Shiratsuyu Kitakami, Tama, Natori, Isuzu Aoba, Kako, Tone, Choukai, Atago, Mogami, Haguro, Ashigara, Nachi, Chikuma Chitose, Chiyoda Hiyou, Junyou, Houshou, Ryuujou Ise, Hyuuga, Kongo, Haruna, Fusou, Yamashiro
M Shikinami, Kagerou Yura, Tama Mogami, Takao, Atago, Chikuma, Kako Chitose Ryuujou, Shouhou, Souryuu Fusou, Yamashiro, Kirishima,
Hyuuga

World 4-4: カスガダマ沖海戦 Trận chiến ở Madagascar

4-4 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Fuel.png Steel.png
Exp 340 Tên mã カスガダマ沖海戦
Nội dung カレー洋西方の敵哨戒線を突破、カスガダマ島沖へ侵攻し、敵東方艦隊の中枢部隊を撃滅せよ!

Hướng dẫn

 • F và I là 2 khu vực tàu ngầm.
 • 2 DDs là điều kiện cần thiết để đi từ A->F và 1 CA(V) để đi từ F->G. Đây là đường đi ngắn và dễ nhất để đến khu vực boss(A->F->G->H)
  • Nếu như bạn không có CA(V), có thể mang CV và BB có thể dẫn bạn vào khu vực G từ khu vực I nhưng với tỉ lệ khá thấp. 
  • Từ G đến H (node boss) hoặc J là ngẫu nhiên. 
 • Đây sẽ là bản đồ đâu tiên của bạn nơi mà giết xong boss sẽ không đủ để vượt qua màn dễ dàng. Bạn phải giết boss ở vị trí kì hạm khoảng 4 lần để tới màn tiếp theo. Nên nhớ là Boss sẽ thay đổi hình dạng và đội hình mạnh hơn khi còn 25%.
  • Thanh máu của boss KHÔNG hồi theo thời gian

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteLight Cruiser Ho Class EliteDestroyer I-Class EliteDestroyer I-Class Elite LineAhead.jpg
Kiểu 2 Light Cruiser He Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite
Kiểu 3 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Cruiser Ho Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ro-Class EliteDestroyer Ro-Class Elite DoubleLine.jpg
B Without Radar Maelstrom: Ammo.png - 45%
With Radar Maelstrom: Ammo.png - 20%
C
敵東方艦隊残存部隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Diamond.jpg
AS+
153
AS
77
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
228
AS
114
Kiểu 3 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class EliteSubmarine Yo Class Elite
D Fuel.png + 50-150
E Steel.png + 35-105
F
敵潜水艦哨戒線
Kiểu 1 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class Elite Diamond.jpg
AS+
144
AS
72
Kiểu 2 Submarine Ka Class FlagshipSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class LineAbreast.jpg
Kiểu 3 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
G
敵空母機動部隊
Kiểu 1 Standard Carrier Wo Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser He Class EliteDestroyer Ha Class FlagshipDestroyer Ro-Class Flagship Diamond.jpg
AS+
228
AS
114
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite
AS+
312
AS
156
Kiểu 3 Standard Carrier Wo Class FlagshipStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class EliteHeavy Cruiser Ri Class EliteDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
168
AS
84
H
敵東方中枢艦隊
Boss Node
Initial Armored Carrier DemonBattleship Ta Class EliteLight Carrier Nu Class EliteTransport Wa Class EliteDestroyer Ro-Class FlagshipDestroyer Ro-Class Flagship Diamond.jpg
AS+
204
AS
102
Kiểu cuối Armored Carrier PrincessFloating FortressFloating FortressDestroyer Ni Class EliteDestroyer Ni Class EliteSubmarine Yo Class Flagship
AS+
306
AS
153
Cleared Kiểu 1 Same as Initial
Cleared Kiểu 2 Same as Final
Cleared Kiểu 3 Battleship Ta Class FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteTransport Wa Class EliteDestroyer Ni Class EliteSubmarine Yo Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
72
AS
36
I
敵潜水艦哨戒線
Kiểu 1 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class LineAbreast.jpg
Kiểu 2 Submarine Ka Class FlagshipSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
Kiểu 3 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassLight Cruiser Ho Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class Elite Diamond.jpg
AS+
144
AS
72
J
敵東方艦隊残存部隊
Kiểu 1 Battleship Ru Class FlagshipStandard Carrier Wo Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser Ho Class FlagshipDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite Diamond.jpg
AS+
153
AS
77
Kiểu 2 Standard Carrier Wo Class FlagshipLight Carrier Nu Class EliteLight Carrier Nu Class EliteLight Cruiser To Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class Elite DoubleLine.jpg
AS+
228
AS
114
Kiểu 3 Heavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteTorpedo Cruiser Chi Class EliteDestroyer Ha Class EliteDestroyer Ha Class EliteSubmarine Yo Class Elite

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ mẫu hạm Hàng không mẫu hạm Thiết giáp hạm
A Akatsuki Naka, Kitakami, Tatsuta,

Natori

Furutaka, Myoukou, Nachi, Ashigara, Aoba Junyou, Shouhou, Hiyou, Souryuu

Hiei, Hyuuga, Kirishima, Haruna, Ise

D Inazuma, Ayanami, Hibiki, Shiranui, Shiratsuyu Natori, Kitakami, Tama, Naka, Jintsuu, Sendai, Yura, Kiso

Ashigara, Choukai, Furutaka, Chikuma, Kako, Nachi, Takao, Myoukou, Mogami

Chitose Houshou,

Junyou,

Ryuujou, Souryuu

Haruna, Hyuuga, Ise, Kirishima

F

Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Murasame, Yuudachi, Shiratsuyu, Shirayuki, Kagerou, Shiranui

Tama, Naka, Kitakami, Kiso, Isuzu, Natori, Jintsuu, Sendai, Tenryuu, Tatsuta, Yura

Haguro, Furutaka, Kako, Myoukou, Maya, Aoba, Takao

Chitose, Chiyoda Houshou, Shouhou, Ryuujou, Junyou, Souryuu Fusou,
Yamashiro,
Hyuuga,
Kongou,
Kirishima,
Haruna
G Arare, Akatsuki, Inazuma, Shigure Naka, Natori,

Kiso

Haguro, Maya Chitose, Chiyoda Houshou, Ryuujou
H Shikinami, Shiranui, Ayanami Kitakami, Jintsuu, Yura Haguro, Aoba, Kako, Nachi, Myoukou, Furutaka Souryuu Ise, Hyuuga,

Kongo

I Shimakaze Ooi, Kitakami, Nagara, Tenryuu, Isuzu, Kinu Mogami, Chikuma, Myoukou, Nachi, Kinugasa, Mikuma Hiyou, Shouhou, Zuihou, Junyou, Kaga, Souryuu Kongou, Hiei, Yamashiro, Kirishima, Haruna, Mutsu, Fusou,
J Ayanami, Shigure,Yuudachi Tenryuu, Kiso, Natori, Tama, Tatsuta, Sendai, Jintsuu Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Furutaka, Maya, Atago, Aoba Chiyoda Houshou, Shouhou, Junyou, Ryuujou Souryuu Fusou,
Yamashiro, Ise,
Hyuuga,
Kirishima,
Haruna
K Hibiki, Yuudachi, Shikinami, Shiratsuyu Kitakami, Tama, Natori, Isuzu, Jintsuu Aoba, Kako, Tone, Choukai, Atago, Mogami, Haguro, Ashigara, Nachi, Chikuma Chitose, Chiyoda Hiyou, Junyou, Houshou, Ryuujou, Souryuu Hyuuga, Kongou, Kirishima, Haruna, Fusou, Yamashiro
M Shikinami, Kagerou Yura, Tama Mogami, Takao, Atago, Chikuma, Kako Chitose Ryuujou, Shouhou, Souryuu Fusou, Yamashiro, Kirishima, Haruna, Hyuuga

World 4-5: 【Extra Operation】 カレー洋リランカ島沖 Vùng biển sâu Ri-Lanka

4-5 Map.jpg

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên không có
Exp Thay đổi theo khu vực Tên mã 深海東洋艦隊漸減作戦 (Đánh tiêu hao Thâm Hải Đông Phương Hạm đội)
Nội dung 我が艦隊により大打撃を受けた敵東洋艦隊がリランカ島の港湾に再集結しつつある。遊撃部隊を編成し、敵増援を撃滅せよ!

Hạm đội phương Đông của địch đang tái tập kết tại một cảng ở đảo Rilanka sau khi nhận những đòn đánh lớn từ hạm đội của ta. Hãy thành lập đơn vị du kích và tiêu diệt tiếp viện của địch!

Hướng dẫn

Luật đi đường
Khu vực Rules
Bắt đầu tới A
 • Khu vực B nếu tổng số BB(V)/CLT/CV/AR lớn hơn hoặc bằng 3
 • Khu vực A nếu tống số tàu nêu trên nhỏ hơn 3 và có 1 CL 2 DD trong hạm đội
 • Trường hợp khác: khu vực B
B
A C
 • Đô đốc tự chọn hướng đi
D
B C
 • Đô đốc tự chọn hướng đi
E
F J
 • Khu vực J nếu tổng số BB(V) và CV(L) nhỏ hơn hoặc bằng 3
 • Nếu không đến khu vực H
H
G F
 • Đô đốc tự chọn hướng đi
I
I F
 • Khu vực F nếu có 2 BB(V) hoặc nhiều hơn
 • Nếu không thì đến khu vực J
J
J L
 • Hạm đội có 1 hoặc nhiều hơn 1 SS(?) có thể đến khu vực L (điểm chết)
 • Kiểm tra LoS [ít nhất là 50(?) để đến khu vực M (boss)]
M
H M
 • Hạm đội có 1 hoặc nhiều hơn 1 SS(?) có thể đến khu vực K (điểm chết)
 • Kiểm tra LoS [ít nhất là 50(?) để đến khu vực M (boss)]
K
 • Lưu ý: Bạn cần hoàn thành map 5-1 để mở khóa.
 • Đánh hết thanh máu Boss sẽ nhận được 1 Huân chương và 180 điểm xếp hạng.
 • Khi chọn hướng đi về phía nam (khu vực E), bạn chỉ cần trải qua 2 trận chiến là đến Boss, nhưng đường ngắn đồng nghĩa bạn sẽ gặp thú dữ. Trên đường đi bạn cần phải tham gia 1 trận dạ chiến và 1 trận với cô nàng không chân Light Cruiser Demon cùng với những trợ thủ như Wo-class Flagship II và Ru-class Flagship Kai. Hạm đội địch có vẻ oách nhưng đội hình thì ngược lại, chỉ với 1 đội hình Diamond.jpgphòng thủ cho cả 3 kiểu thì bạn chỉ việc đánh nhanh rút nhanh là an toàn.
 • Khu vực F là khu vực tàu ngầm với đội hình hàng chéo.(hàng chéo bắn ngư lôi rất dễ miss)
 • Đây là Boss trên đất liền. Nếu không muốn gãi ngứa Boss dạng như thế này thì nên trang bị Đạn phòng khôngđạn phòng không với khả năng phụ là đối đất cho tàu. Ngoài ra còn có thiết bị Trang bị đối đấtWurfgerät 42s cũng có khả năng tăng sát thương lên Boss trên đất liền.
  • Mẫu hạm không thể tấn công Boss trên đất liền nếu trang bị bất kì máy bay ném bom Máy bay ném bom bổ nhào. Tuy nhiên, điều đó có vẻ thích hợp hơn, thay vì dùng máy bay gãi Boss thì mẫu hạm ta buộc phải tấn công tàu trên mặt nước. Tăng cơ hội cho BB và CA tập trung hỏa lực tiêu diệt Boss.
 • Để nhận được Huân chương và hoàn thành bản đồ này bạn cần phải đánh chìm Boss 5 lần.
 • Boss không trở lại dạng ban đầu (luôn ở dạng final Form) sau khi hoàn thành bản đồ mà sẽ lựa ngẫu nhiên giữa đội hình 4 và 5 (Chữ C màu xanh dương ở dưới), dĩ nhiên thanh máu Boss sẽ phục hồi trở lại vào đầu tháng mới.
  • Boss sẽ thay đổi hình dạng khi thanh máu còn 20%, lựa ngẫu nhiên đội hình 6 và 7 (Chữ F màu đỏ ở dưới). Không như những chiến dịch phụ trước đó, dạng cuối của Boss ở chiến dịch này hơi khó nhai 1 chút. Nếu bị thánh troll RNG ghét thì mông bạn có mọc rễ cả ngày cũng vô ích. (Boss bên đó đồ càng rách đánh càng hăng, gái bên mình mới rách tí đã khóc huhu và đòi tắm =)) )
 • Nếu có CVB như Taihou, Shoukaku Kai Ni A hoặc Zuikaku Kai Ni A, map sẽ dễ thở hơn đôi chút, do CVB dù có bị bắn xuống cam, vẫn có thể phóng máy bay và chưởng địch khá tốt !
 • Hạn chế gắn zuiun hay bất cứ máy bay ném bom nào vào slot < 10, đặc biệt nếu đi B-C-F-J-M, do trên đường đi sẽ gặp Light Cruiser Tsu-Class hai lần, có khả năng cao là các ổ máy bay như thế sẽ bị quét sạch ! (Có thể làm giảm hoặc mất sạch cấp hàm của máy bay đó)


Hạm đội khuyên dùng:

 • B-C-F-J-M : 2 BB, 1 CV, 3 CA(V) hoặc 1 BB, 2 CV, 3 CA(V) hoặc 3 CA(V), 3 CV(B)
  • Nếu chỉ sử dụng 1 CV, tất cả khoang chứa nên là Máy bay tiêm kíchmáy bay tiêm kích, và/hoặc mang BBV và CAV với trang bị Thủy phi cơZuiun(có mẫu 12 càng tốt) để bảo toàn ưu thế trên không. CAV được trang bị thủy phi cơ ném bom cũng sẽ hỗ trợ tấn công SS tại khu vực F.
  • 1 CV với 3 tiêm kích xịn như Reppuu >> và 1 Fighter-bomber >> cũng có thể đạt ưu thế trên không
 • B-C-F-H-M hoặc B-E-H-M : 3 BB, 2 CV, 1 CA hoặc 4BB, 2CV hoặc 5BB, 1CV
  • Ngốn nhiều tài nguyên hơn hơn, nhưng cơ hội đánh bại Boss cũng cao hơn kể cả final form.
  • Như trên đã nói, khu vực H toàn thứ dữ, nhưng với đội hình Diamond.jpgphòng thủ thì khả năng phát động tấn công lại rất kém.(nói thế thôi chứ ăn phát chí mạng cũng thấm lắm)
  • Khu vực F là khu vực tàu ngầm, bạn cần phải có tàu có thế đánh ngầm để tránh khỏi mất tinh thần khi đạt hạng D. Fusou Kai ni hoặc Yamashiro Kai ni với trang bị Thủy phi cơZuiuns là lựa chọn tối ưu cho tuyến đường B-C-F-H-M, em ấy cũng có khả năng tham gia không chiến, đánh ngầm và đặc biệt là khả năng gây sát thương rất cao lên Boss khi trang bị Đạn phòng không.

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Khu vực # Kinh
nghiệm
Hạm đội địch Đội hình Air

A
Không có
địch

lựa chọn đường đi giữa khu vực C hoặc D
B
Không có
địch
lựa chọn đường đi giữa khu vực C hoặc E
C
東洋方面反攻先遣隊
1 200 Battleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model Formation 1: Line AheadDoubleLine.jpg
2 210 Battleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late Model DoubleLine.jpg
3 210 Battleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late Model Formation 1: Line Ahead
D
東洋方面威力偵察部隊
1 190 Heavy Cruiser Ri Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Cruiser Tsu ClassDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model Formation 1: Line AheadDoubleLine.jpg
2 200 Heavy Cruiser Ri Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipHeavy Cruiser Ri Class FlagshipLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ro-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model Formation 1: Line Ahead
E
東洋艦隊新編水上打撃部隊
Dạ chiến
1 220 Heavy Cruiser Ri Class Kai FlagshipBattleship Ta Class EliteHeavy Cruiser Ne Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model Formation 1: Line AheadDoubleLine.jpg
2 250 Heavy Cruiser Ri Class Kai FlagshipBattleship Ta Class EliteBattleship Ta Class EliteHeavy Cruiser Ne Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ro-Class Late Model
F
深海東洋方面潜水艦隊
1 200 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class Echelon.jpg
2 210 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
3 220 Submarine Ka Class EliteSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
4 220 Submarine Ka Class FlagshipSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
5 230 Submarine Ka Class FlagshipSubmarine Ka Class EliteSubmarine Ka ClassSubmarine Ka ClassSubmarine Ka Class
G
Không có
địch
lựa chọn đường đi giữa khu vực F hoặc I
H
深海東洋艦隊機動部隊
1 310 Light Cruiser DemonStandard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class Kai FlagshipLight Cruiser He Class FlagshipLight Cruiser He Class Flagship Diamond.jpg
AS+ 336
AS 168
2 320 Light Cruiser DemonStandard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteLight Cruiser He Class Flagship
AS+ 336
AS 168
3 330 Light Cruiser DemonStandard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteLight Cruiser He Class Flagship
AS+ 336
AS 168
4 340 Light Cruiser DemonStandard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class FlagshipBattleship Ru Class Kai FlagshipBattleship Ru Class Kai FlagshipLight Cruiser He Class Flagship
AS+ 336
AS 168
5 350 Light Cruiser DemonStandard Carrier Wo Class Flagship IIStandard Carrier Wo Class Flagship IIBattleship Ru Class Kai FlagshipBattleship Ru Class Kai FlagshipLight Cruiser He Class Flagship
AS+ 504
AS 252
I
東洋方面後方兵站部隊
1 220 Transport Wa Class FlagshipTransport Wa Class EliteTransport Wa Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model DoubleLine.jpg
2 240 Transport Wa Class FlagshipTransport Wa Class FlagshipLight Cruiser Tsu ClassDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model DoubleLine.jpgDiamond.jpg
J
深海東洋方面増援艦隊
1 310 Light Carrier Nu Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ro-Class Late Model DoubleLine.jpgDiamond.jpg
AS+ 69
AS 35
2 320 Light Carrier Nu Class FlagshipBattleship Ta Class FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteLight Cruiser Tsu ClassDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late Model
AS+ 69
AS 35
K Không có giao chiến
L Không có giao chiến
M
リランカ島港湾守備隊
1 360 Harbour PrincessEscort FortressEscort FortressBattleship Ru Class FlagshipDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model Formation 1: Line Ahead
AS+ 414
AS 207
2 380 Harbour PrincessEscort FortressEscort FortressBattleship Ru Class Kai FlagshipDestroyer I-Class Late ModelDestroyer I-Class Late Model
AS+ 414
AS 207
3 400 Harbour PrincessEscort FortressEscort FortressBattleship Ru Class Kai FlagshipDestroyer Ha-Class Late ModelDestroyer Ha-Class Late Model
AS+ 414
AS 207
4
C
400 Harbour Princess Final FormEscort FortressBattleship Ru Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteTransport Wa Class EliteTransport Wa Class Elite
AS+ 246
AS 123
5
C
400 Harbour Princess Final FormEscort FortressBattleship Ru Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteTransport Wa Class EliteTransport Wa Class Elite
AS+ 246
AS 123
6
F
420 Harbour Princess Final FormEscort FortressBattleship Ru Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteTransport Wa Class FlagshipTransport Wa Class Elite
AS+ 246
AS 123
7
F
440 Harbour Princess Final FormEscort FortressEscort FortressBattleship Ru Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ne Class EliteTransport Wa Class Flagship
AS+ 332
AS 166

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạng nhẹ Tuần dương hạng nặng Thủy phi cơ hạm Tầu ngầm tiếp tế Hàng không mẫu hạm Thiết giáp hạm Tàu ngầm Tàu khác
C Fubuki, Miyuki, Murakumo, Ayanami, Hibiki, Shikinami, Inazuma, Ikazuchi,

Shirayuki, Isonami, Akatsuki

Natori

Nagara, Isuzu,

Sendai, Naka, Jintsuu, Yura

Maya, Choukai Houshou, Shouhou
D Inazuma, Ayanami, Hatsuharu
E Hatsuyuki, Akatsuki
F Shirayuki, Murakumo, Ayanami

Akatsuki

Kaga, Houshou, Junyou
H Shikinami, Isonami, Akatsuki, Inazuma, Ayanami, Murakumo,

Libeccio

Tama, Nagara, Yura, Jintsuu Kako, Aoba, Kinugasa, Atago, Takao, Maya, Choukai, Nachi, Ashigara, Haguro,

Chikuma

Houshou Yamashiro
I Fubuki, Miyuki, Hatsuyuki, Shirayuki, Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Ikazuchi, Ayanami,

Z1, Libeccio

Nagara, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Kiso Furutaka, Kako, Kinugasa, Atago, Takao, Maya, Choukai, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Mogami, Tone, Chikuma Houshou, Shouhou Fusou, Yamashiro, Kongou, Haruna, Kirishima I-8
J

Shirayuki, Hatsuyuki, Ayanami

Inazuma, Murakumo, Ikazuchi,

Isonami,

Akatsuki ,Libeccio

Sendai,

Isuzu, Nagara, Tama, Kuma, Kiso

Furutaka,

Kinugasa, Aoba, Kako, Maya, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro,Choukai, Takao, Atago, Tone, Chikuma

Houshou, Shouhou Kirishima, Kongou, Hiei, Haruna
M Kagerou, Shiranui, Mikazuki,

Asashimo, Kiyoshimo, Hayashimo, Maikaze, Nowaki

Kitakami, Kuma, Tama, Natori, Yura, Isuzu,

Sendai, Nagara, Kuma, Naka

Tone, Chikuma, Kumano, Suzuya, Myoukou, Mikuma, Mogami, Furutaka, Kinugasa,

Kako, Aoba, Atago, Maya, Choukai, Takao, Nachi, Ashigara, Haguro

Ryuujou, Jun'you, Hiyou, Kaga, Shouhou

Ise, Hyuuga, Hiei, Kongou,

Haruna, Kirishima,

Maruyu

Liên kết

Bản đồ
World1icon.pngWorld 1: 鎮守府海域 World2icon.pngWorld 2: 南西諸島海域 World3icon.pngWorld 3: 北方海域

1-1 · 1-2 · 1-3 · 1-4 · 1-5 · 1-6

2-1  · 2-2 · 2-3 · 2-4 · 2-5

3-1 · 3-2 · 3-3 · 3-4 · 3-5

World4icon.pngWorld 4: 西方海域 World5icon.pngWorld 5: 南方海域 World6icon.pngWorld 6: 中部海域

4-1 · 4-2 · 4-3 · 4-4 · 4-5

5-1 · 5-2 · 5-3 · 5-4 · 5-5

6-1 · 6-2 · 6-3 · 6-4 · 6-5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên