FANDOM


Cấp độ của trang bị được hiển thị ngay bên cạnh tên của nó, bắt đầu ★+1 đến tối đa ★+10 (★+max). Trang bị có thể được nâng cấp thông qua Xưởng nâng cấp, và gia tăng thêm một vài chỉ số ẩn cho tàu mang nó, dựa trên loại trang bị, cũng như cấp của nó

Effects

http://akashi-list.me/ P/S: Có adblock thì tắt ở trang này đi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên