FANDOM


Vật liệu nâng cấp

Hiện có 4 cách để kiếm vật liệu nâng cấp :

  • Mua tại cửa hàng với giá 10Improvement Materials.png/700 Point.
  • Đổi bằng huy chương với giá 4Improvement Materials.png/1Medal.png.
  • Đổi bằng hộp quà với giá 1Improvement Materials.png/1Ivt Present Box.PNG
    Hộp quà
    .
  • Làm nhiệm vụ (danh sách bên dưới).
Loại ID Tên nhiệm vụ (Jap) Mô tả Improvement Materials.png Ghi chú
1 lần A44 「西村艦隊」を再編成せよ! Tái tổ chức "Hạm đội Nishimura" : Có Fusou, Yamashiro, Mogami, ShigureMichishio trong hạm đội. 3
A45 改修工廠を準備せよ! Chuẩn bị xưởng nâng cấp : Có Akashi làm kì hạm ! 5
A49 「第二二駆逐隊」を編成せよ! Có SatsukiFumizukiNagatsuki và 1 DD nữa trong hạm đội chính. 2
A57 新編「第二一戦隊」出撃準備! Có Nachi Kai NiAshigara Kai NiTama và Kiso trong hạm đội chính. 2
A60 「第四航空戦隊」を編成せよ! Có Ise Kai và Hyuuga Kai trong hạm đội chính. 2
A64 「新編成航空戦隊」を編成せよ! Có 2 CV(L), 2 BBV hoặc 2 CAV và 2 DD trong hạm đội. 2
A71 精鋭!八駆第一小隊! Có Asashio Kai Ni D và Ooshio Kai Ni  trong hạm đội 3
B33 「西村艦隊」南方海域へ進出せよ! "Hạm đội Nishimura", tiếp tục tiến công vùng biển phía Nam! : Hạm đội gồm Fusou, Yamashiro, Mogami, ShigureMichishio cùng 1 tàu bất kì, đến map 5-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 5
B37 「第二一駆逐隊」出撃せよ! Sortie Hatsuharu, Nenohi, Wakaba, Hatsushimo, and 2 additional ships to 3-1 and obtain an S-Rank at the boss 1
B38 「那智戦隊」抜錨せよ! "Chiến đội Nachi", nhổ neo! : Hạm đội gồm Nachi là kì hạm, Hatsushimo, Kasumi, UshioAkebono cùng 1 tàu bất kì, đến map 2-2 và đánh thắng boss (Hạng S). 2
B41 新編「三川艦隊」ソロモン方面へ! Triển khai hạm đội Mikawa mới đến vùng biển Solomon : Hạm đội gồm Choukai Kai Ni là kì hạm, và 5 trong số 6 tàu : Furutaka, Kako, Aoba, Kinugasa, Yuubari, Tenryuu, đến 5-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 3
B44 「海上突入部隊、進発せよ!! Lập tức triển khai đội quân hàng hải! : Hạm đội gồm Hiei, Kirishima, Nagara, Inazuma, Ikazuchi, Akatsuki, đến map 5-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 2
B45 「第六駆逐隊」対潜哨戒を徹底なのです! Triển khai đội khu trục mới số 6 vào một đội tuần tra chống tàu ngầm : Hạm đội gồm Akatsuki Kai Ni, Hibiki, Inazuma, Ikazuchi đến map 1-5 và đánh thắng boss (Hạng A trở lên). 2
B47 「第一水雷戦隊」北方ケ号作戦、再突入! Triển khai đệ nhất thủy lôi chiến tham gia chiến dịch KE một lần nữa : Hạm đội gồm Abukuma Kai Ni làm kì hạm, cùng Hibiki, Yuugumo, Naganami, AkigumoShimakaze đến map 3-2 và đánh thắng boss (Hạng S). 4
B49 「空母機動部隊」北方海域に進出せよ! Lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay hướng thẳng về vùng biển Bắc : Đánh thắng boss map 3-5 với hạm đội có CV là kì hạm (Hạng S). 3
B56 新編成航空戦隊、北方へ進出せよ! Đánh thắng Boss (S) map 3-3 với hạm đội gồm 2 CV(L), 2 BBV hoặc 2 CAV và 2 DD. 2
B57 「礼号作戦」実施せよ! Chiến dịch Rei-go : Hạm đội gồm Kasumi là kì hạm, Ashigara, Ooyodo, Asashimo, Kiyoshimo và 1 tàu khác tới map 2-5, đánh thắng boss (Hạng S). 3
B59 旗艦「霞」出撃!敵艦隊を撃滅せよ! Kì hạm Kasumi xuất kích, tiêu diệt hạm đội địch! : Hạm đội gồm Kasumi Kai Ni là kì hạm, 2 DD và thêm 3 tàu khác tới 2-5 và đánh thắng boss (Hạng S). 3
B60 「第三十一戦隊」出撃せよ! Xuất kích, Chiến đội 31! : Hạm đội gồm Isuzu Kai Ni làm kì hạm, Satsuki Kai Ni, Uzuki Kai và có thể thêm 3 tàu khác, tới 1-6 và đi đến điểm cuối cùng. 3
B62 強襲上陸作戦用戦力を増強せよ! Tăng sức chiến đấu cho tác chiến đổ bộ : Đến map 6-3 và đánh thắng boss (Hạng B trở lên). 3
B63 製油所地帯を防衛せよ! Triển khai lực lượng phóng lôi gồm 1CL làm kì hạm cùng với 5DD tới map 1-3 và đạt S-rank 3 lần tại Boss. 4
B65 オリョール海の制海権を確保せよ! Đánh thắng Boss map 2-3 (Hạng S) 6 lần với hạm đội gồm Ooshio làm kì hạm. 4
B66 旗艦「大潮」出撃せよ! Kì hạm Ooshio, xuất kích! : Hạm đội có Ooshio Kai NI là kì hạm, tới 3-5 và đánh thắng boss ( Hạng S) 3
B68 強行高速輸送部隊、出撃せよ! Cưỡng hành hạm đội tiếp tế cao tốc, xuất kích! Hạm đội gồm Sendai Kai Ni. Kawakaze Kai Ni, Shigure Kai Ni, 2 khu trục hạm và có thể thêm 1 tàu nữa, tới 4-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 2
B69 「第一航空戦隊」西へ! Đệ nhất không hạm đội, hướng về phía Tây : Hạm đội gồm Akagi là kì hạm và Kaga, đến 4-5 và đánh thắng boss (Hạng S). 3
B72 「第三十一戦隊」敵潜を制圧せよ! Xuất kích tới 1-6 và đến được điểm cuối cùng (2 LẦN với hạm đội gồm Isuzu Kai Ni làm kì hạm, Satsuki Kai NiUzuki Kai và 3 tàu nữa. 2
B74 精鋭「八駆第一小隊」対潜哨戒! Xuất kích tới 1-5 và đánh thắng boss 2 lần với hạm đội gồm Asashio Kai Ni D và Ooshio Kai Ni. 4
B79 「第十九駆逐隊」敵主力に突入せよ! Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss map 2-5 với hạm đội gồm IsonamiUranamiAyanami và Shikinami. Có thể thêm 2 tàu bất kì 4
B86 輸送作戦を成功させ、帰還せよ! Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-2 với một hạm đội gồm Kinu Kai-2Uranami Kai và đúng BA khu trục hạm nữa, và có thể thêm một tàu tùy chọn khác (không được là khu trục hạm). 5
C6 演習を強化、艦隊の練度向上に努めよ! Thắng 4 trận PvP trong 1 ngày 1
C7 北方再突入に備え、練度向上に努めよ! Thắng 4 trận PvP trong 1 ngày 1
D18 観艦式を敢行せよ! Hoàn thành expedition 8. 1
D19 機動部隊の運用を強化せよ! Hoàn thành expedition 35 và 26. 2
F17 はじめての「装備改修」! Nâng cấp thiết bị 1 lần . 7 Tiêu tốn Improvement Materials.png
F36 はじめての「装備改修」! Có Shimakaze là kì hạm hạm đội 1, được trang bị 1 Ngư lôi 5 ống 61cm (Ôxy) (★max) và 1 Ngư lôi 3 ống 61cm (Ôxy) (★max) 

※ Tốn 2 [1] ※ Trang bị sẽ mất đi.  ※ Gỡ khóa trang bị trước khi làm nhiệm vụ.

6
Hàng ngày F18 装備の改修強化 Nâng cấp thiết bị. 1 Tiêu thụ Improvement Materials.png
Hàng tuần Bw5 海上護衛戦 Đánh chìm 15 SS. 1
Bw7 敵北方艦隊主力を撃滅せよ! Đánh thắng 5 boss ở Biển Bắc (3-3, 3-4 hoặc 3-5). 3
Bw9 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! Đánh thắng boss map 5-2 hai lần, đạt hạng S. 2
Bw10 海上輸送路の安全確保に努めよ! Đánh thắng boss map 1-5 từ hạng A trở lên 3 lần. 3
C4 大規模演習 Thắng 20 trận PvP. 1
D11 南方への鼠輸送を継続実施せよ! Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công 7 lần. 1
F34 對空機銃量產 Phá bỏ 6 [2] súng phòng không. 1
Hàng tháng Bm3 「水雷戦隊」南西へ! "Thuỷ lôi chiến đội", hướng tới Tây Nam! 3
Bm4 「水上打撃部隊」南方へ! Lực lượng chiến đấu trên biển" hướng về phía Nam! 4
Bm5 海上護衛強化月間 Đánh map 1-5, và thắng boss (hạng A trở lên) 10 lần. 3
Bm6 「空母機動部隊」西へ! "Mẫu hạm cơ động bộ đội" tới phía tây! 2
Bm7 「水上反撃部隊」突入せよ! "Lực lượng tấn công mặt nước", xâm nhập! 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên