FANDOM


Chi tiết các cơ chế tính toán
Home Combat Home Artillery Spotting Home Night Attack Home AACI Home Combine Fleet Home Support fleet Home Aircraft Exp
Không chiến Xạ kích quan sát Dạ Chiến Cut-in Phòng Không Hạm đội liên hợp Hạm đội chi viện Hệ thống độ thành thạo máy bay

Xạ kích quan sát đường đạn

Day cut-in

Xạ kích quan sát đường đạn

Xạ kích quan sát đường đạn (弾着観測射撃, Artillery Spotting) là chức năng cho phép tàu cut-in hoặc double-attack trong ban ngày, nên cũng có thể gọi là Công kích đặc biệt ban ngày (昼間特殊砲撃).

Điều kiện kích hoạt

 • Tàu có trang bị pháo chính RedGunHeavythuỷ phi cơ Seaplane.
 • Hạm đội có tổng chỉ số Icon LOS LOS cao và trinh sát thành công.
 • Phải tham gia không chiến (một trong hai bên phải trang bị máy bay các loại).
 • Chiến ưu thế trên không (航空優勢) hoặc làm chủ bầu trời (制空権確保) (Xem thêm)
 • Thuỷ phi cơ của tàu phải sống sót qua không chiến.

Các kiểu tấn công

Kiểu Điều kiện Slot còn lại Sát thương Tỉ lệ kích hoạt
Double Attack RedGunHeavyRedGunHeavySeaplane Bất kỳ 120% x 2 ~50%
Double Attack RedGunHeavyRedGunHeavySeaplane Radar 120% x 2 Cộng thêm 3%~10% ?
Double Attack RedGunHeavyRedGunHeavySeaplane Seaplane 120% x 2 Cộng thêm ~6% ?
Cut-In RedGunHeavyYellowGunSeaplane Bất kỳ 110% ~50%
Cut-In ( Radar ) RedGunHeavyYellowGunSeaplaneRadar - 110%......(YellowGun) ?

120%......(Radar)

Cộng thêm 22%~30% ?
Cut-In ( AP Shell ) RedGunHeavyYellowGunSeaplaneRedAmmo - 110%......(YellowGun) ?

130%......(RedAmmo)

Cộng thêm ~20%
Mixed Attack (AP) RedGunHeavyRedGunHeavySeaplaneRedAmmo - 120% x 2.....(DA)

150%...........(CI)

~70% (Tổng)
Mixed Attack (Sec.Gun) RedGunHeavyRedGunHeavySeaplaneYellowGun - 120% x 2.....(DA),

110%...........(CI) ?

~70% (Tổng)

Tỉ lệ kích hoạt

Hiện tại vẫn đang trong quá trình kiểm chứng.

 • Tổng số Icon LOS LOS của hạm đội được cho là sẽ tăng tỉ lệ tấn công đặc biệt

Điều kiện đầy đủ

Trang bị Ban ngày Sát thương Ban đêm Sát thương
RedGunMedium Seaplane Thường 100% Thường 100%
YellowGun Seaplane Thường 100% Thường 100%
RedAmmo Seaplane Thường 100% Thường 100%
RedGunMedium RedAmmo Seaplane Thường 100% Thường 100%
YellowGun RedAmmo Seaplane Thường 100% Thường 100%
RedGunMedium RedGunMedium Seaplane Double Attack 120% x 2 Double Attack 120% x 2
RedGunMedium YellowGun Seaplane Cut-in 110% Double Attack 120% x 2
YellowGun YellowGun Seaplane Thường 100% Double Attack 120% x 2
RedAmmo RedAmmo Seaplane Thường 100% Thường 100%
RedGunMedium RedGunMedium RedAmmo Seaplane Ngẫu nhiên 150% Double Attack 120% x 2
RedGunMedium YellowGun Radar Seaplane Cut-in 120% Double Attack 120% x 2
RedGunMedium YellowGun RedAmmo Seaplane Cut-in 130% Double Attack 120% x 2
YellowGun YellowGun RedAmmo Seaplane Thường 100% Double Attack 120% x 2
RedGunMedium RedGunMedium RedGunMedium Seaplane Double Attack 120% x 2 Cut-in 200%
RedGunMedium RedGunMedium YellowGun Seaplane Ngẫu nhiên 130% Cut-in 175%
RedGunMedium YellowGun YellowGun Seaplane Cut-in 110% Double Attack 120% x 2
YellowGun YellowGun YellowGun Seaplane Thường 100% Double Attack 120% x 2
RedAmmo RedAmmo RedAmmo Seaplane Thường 100% Thường 100%

Mẫu hạm Cut-in tấn công " Tiềm kích và bom nổ nhào kết hợp" (CVCI) 

 • Khi trang bị cho mẫu hạm, nhẹ, thiết giáp kết hợp một trang số trang bị sẽ cho phép họ khả năng tấn công cut-in " tiềm kích và bom nổ nhào kết hợp" ( CVCI - CV cut-in cho ngắn) trong khi công kích ban ngày.
 • Điều kiện kích hoạt : Phải chiếm được ưu thế trên không (航空優勢) hoặc làm chủ bầu trời (制空権確保) để CVCI có thể kích hoạt.
 • CVCI gây sát thương tầm 1.2x . Lượng sát thương đang được điều tra.
 • Mẫu hạm mạnh từ kẻ thù cũng có khả năng CVCI nếu đạt được điều kiện ( Ví dụ: Mẫu hạm Wo, Công chúa mẫu hạm).
 • Những kết hợp máy bay mà kích hoạt CVCI:   
  • Tiềm kích GreenPlane + Bom nổ nhào RedPlane + Ném ngư lôi BluePlane
  • Bom nổ nhào RedPlane + Tiềm kích-ném bom RedPlane + Ném ngư lôi BluePlane
  • Bom nổ nhào RedPlane + Ném ngư lôi BluePlane
 • Những hệ số tăng khả năng kích hoạt quy chế tấn công này:
  • Khi mẫu hạm được đặt ở vị trí kì hạm.
  • Điểm may mắn Icon Luck của mẫu hạm.

Xem thêm:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.