FANDOM


Chi tiết các cơ chế tính toán
Home Combat.png Home Artillery Spotting.png Home Night Attack.png Home AACI.png Home Combine Fleet.png Home Support fleet.png Home Aircraft Exp.png
Không chiến Xạ kích quan sát Dạ Chiến Cut-in Phòng Không Hạm đội liên hợp Hạm đội chi viện Hệ thống độ thành thạo máy bay

Xạ kích quan sát đường đạn

Day cut-in.PNG

Xạ kích quan sát đường đạn

Xạ kích quan sát đường đạn (弾着観測射撃, Artillery Spotting) là chức năng cho phép tàu cut-in hoặc double-attack trong ban ngày, nên cũng có thể gọi là Công kích đặc biệt ban ngày (昼間特殊砲撃).

Điều kiện kích hoạt

  • Tàu có trang bị pháo chính Pháo hạng nặngthuỷ phi cơ Thủy phi cơ.
  • Hạm đội có tổng chỉ số Icon LOS.png LOS cao và trinh sát thành công.
  • Phải tham gia không chiến (một trong hai bên phải trang bị máy bay các loại).
  • Chiến ưu thế trên không (航空優勢) hoặc làm chủ bầu trời (制空権確保) (Xem thêm)
  • Thuỷ phi cơ của tàu phải sống sót qua không chiến.

Các kiểu tấn công

Kiểu Điều kiện Slot còn lại Sát thương Tỉ lệ kích hoạt
Double Attack Pháo hạng nặngPháo hạng nặngThủy phi cơ Bất kỳ 120% x 2 ~50%
Double Attack Pháo hạng nặngPháo hạng nặngThủy phi cơ RADAR 120% x 2 Cộng thêm 3%~10% ?
Double Attack Pháo hạng nặngPháo hạng nặngThủy phi cơ Thủy phi cơ 120% x 2 Cộng thêm ~6% ?
Cut-In Pháo hạng nặngPháo phụThủy phi cơ Bất kỳ 110% ~50%
Cut-In ( Radar ) Pháo hạng nặngPháo phụThủy phi cơRADAR - 110%......(Pháo phụ) ?

120%......(RADAR)

Cộng thêm 22%~30% ?
Cut-In ( AP Shell ) Pháo hạng nặngPháo phụThủy phi cơĐạn xuyên giáp - 110%......(Pháo phụ) ?

130%......(Đạn xuyên giáp)

Cộng thêm ~20%
Mixed Attack (AP) Pháo hạng nặngPháo hạng nặngThủy phi cơĐạn xuyên giáp - 120% x 2.....(DA)

150%...........(CI)

~70% (Tổng)
Mixed Attack (Sec.Gun) Pháo hạng nặngPháo hạng nặngThủy phi cơPháo phụ - 120% x 2.....(DA),

110%...........(CI) ?

~70% (Tổng)

Tỉ lệ kích hoạt

Hiện tại vẫn đang trong quá trình kiểm chứng.

Điều kiện đấy đủ
Trang bị Ban ngày Sát thương Ban đêm Sát thương
Pháo hạng trung Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%
Pháo phụ Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%
Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%
Pháo hạng trung Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%
Pháo phụ Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Thủy phi cơ Double Attack 120% x 2 Double Attack 120% x 2
Pháo hạng trung Pháo phụ Thủy phi cơ Cut-in 110% Double Attack 120% x 2
Pháo phụ Pháo phụ Thủy phi cơ Thường 100% Double Attack 120% x 2
Đạn xuyên giáp Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Ngẫu nhiên 150% Double Attack 120% x 2
Pháo hạng trung Pháo phụ RADAR Thủy phi cơ Cut-in 120% Double Attack 120% x 2
Pháo hạng trung Pháo phụ Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Cut-in 130% Double Attack 120% x 2
Pháo phụ Pháo phụ Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Thường 100% Double Attack 120% x 2
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo hạng trung Thủy phi cơ Double Attack 120% x 2 Cut-in 200%
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo phụ Thủy phi cơ Ngẫu nhiên 130% Cut-in 175%
Pháo hạng trung Pháo phụ Pháo phụ Thủy phi cơ Cut-in 110% Double Attack 120% x 2
Pháo phụ Pháo phụ Pháo phụ Thủy phi cơ Thường 100% Double Attack 120% x 2
Đạn xuyên giáp Đạn xuyên giáp Đạn xuyên giáp Thủy phi cơ Thường 100% Thường 100%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên